Till sidans huvudinnehåll

Låt PrevenTell vara kvar!

Många barn utsätts för horribla sexuella övergrepp. Ett övergrepp som inte sker går inte att värdera i pengar. Men kostnaden för att driva, och utveckla, PrevenTells verksamhet är liten i jämförelse med vad sexuella övergrepp kostar samhället, skriver företrädare för flera organisationer.

Onsdagens Uppdrag Granskning, ”Jakten på en pedofil”, visade tydligt att det finns ett stort behov av att utöka vårdmöjligheterna för såväl personer som är benägna att begå övergrepp som för redan dömda. I slutet av året tar finansieringen slut för Sveriges enda hjälptelefon för vuxna som är oroliga över sin eller andras sexualitet, PrevenTell.

2012 avsatte dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni medel för PrevenTell som drivs av CASM (Centrum för Andrologi och Sexualmedicin) vid Karolinska sjukhuset. Hjälplinjen har sedan starten tagit emot över 800 samtal. En utvärdering visar att verksamheten lyckats nå rätt målgrupp och har därmed förhindrat ett stort antal sexuella övergrepp. CASM, ECPAT Sverige och RFSU kräver nu att regeringen garanterar en långsiktig finansiering som gör verksamheten permanent.

I såväl Sverige som i resten av världen finns en stor efterfrågan på att exploatera barn för sexuella syften, och denna globala handel sker idag mestadels på nätet. När svensk polis gör tillslag handlar det ofta om mycket stora mängder övergreppsmaterial. Bakom varje bild eller film finns ett barn, och en tragedi som är svår att föreställa sig. Den brittiska hotlinen Internet Watch Foundation uppskattar att över 80 procent av barnen i det analyserade materialet är tio år eller yngre, och i ungefär hälften av fallen rör det sig om våldtäkter eller tortyr. Efterfrågan på övergreppsmaterial leder till nya övergrepp. NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, skriver i sin befolkningsundersökning från i år att mer än var tionde kvinna och nästan var tjugonde man i åldern 18-74 år levde år 2012 med erfarenheter och minnen av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp (inklusive försök) före 18 års ålder.

Bland de verktyg som samhället har till sitt förfogande för att stoppa barnsexhandel finns lagstiftning och utbildning. Här kan vi delvis se en positiv utveckling jämfört med för 10-20 år sedan även om mycket finns kvar att göra. Ett annat viktigt verktyg är den preventiva vården, där en person som har ett sexuellt intresse för barn kan få hjälp innan hen begår ett sexuellt övergrepp, tar kontakt med ett barn eller söker upp fotograferade eller filmade sexuella övergrepp på barn på nätet. 90 procent av alla sexuella övergrepp begås av personer som inte är tidigare kända för rättsväsendet. Hela 53 procent av de som kontaktar PrevenTell och har sexuellt intresse för barn exploaterar också barn genom att konsumera dokumenterade sexuella övergrepp på nätet. Det visar hur viktig den preventiva vården är.

Denna preventiva vård finns i några andra länder, bland annat i Danmark och Tyskland. I Sverige finns PrevenTell, och behandling på Karolinska sjukhuset i Huddinge. PrevenTell tar emot samtal från hela landet och kan sedan slussa vidare personerna till lokala vårdkontakter. PrevenTells projektfinansiering tar slut vid årsskiftet och verksamheten hotas därför av nedläggning. Varje dag tar PrevenTell emot 4-5 samtal och totalt har hittills över 800 personer hört av sig. En majoritet, 70 procent, är mycket motiverade att bli av med sitt problematiska sexuella beteende och flertalet kommer till CASM för behandling. För många är steget att söka behandling stort och då är det oerhört viktigt att hjälpen är lättillgänglig.

De som tar kontakt med PrevenTell mår ofta psykiskt dåligt. Att ta kontakten är för många inte bara ett första steg till att få hjälp med att förändra en oönskad sexualitet, utan också till att få hjälp för psykisk ohälsa i stort.

Många barn utsätts för horribla sexuella övergrepp. Ett övergrepp som inte sker går inte att värdera i pengar. Men kostnaden för att driva, och utveckla, PrevenTells verksamhet är liten i jämförelse med vad sexuella övergrepp kostar samhället. Vi undrar nu vad regeringen avser att göra för att permanenta den förebyggande vården för att ge fler potentiella förövare möjlighet till hjälp. Ge CASM långsiktig finansiering för att driva PrevenTell vidare och för att utveckla verksamheten.

KRISTINA LJUNGROS, förbundsordförande RFSU

ANDERS L PETTERSSON, generalsekreterare ECPAT Sverige

STEFAN ARVER, sektionschef, överläkare CASM

KATARINA GÖRTS ÖBERG, psykolog enhetschef CASM

CECILIA DHEJNE, medicinskt ansvarig CASM

ELIN ZAMORE, projektledare PrevenTell, CASM