Till sidans huvudinnehåll

Rätten till vård går före personalens rätt att välja yrke

Paulina Neuding skriver på SvD:s ledarsida (den 15 mars) om Ellinor Grimmark som Neuding menar ska ges anställning som barnmorska trots att hon vägrar att arbeta med abortvård. Det kan tyckas harmlöst att vårdpersonal ska få vägra utföra vissa arbetsuppgifter med hänvisning till sitt samvete. Alla människor har givetvis rätt att besluta om gränserna för sitt eget samvete, men en enskild vårdutövares samvetsbetänkligheter får inte gå ut över patienters rätt till vård.

Sveriges riksdag har beslutat om hur svensk abortlag ska se ut och sjukvården har till uppgift att säkerställa att människor får rätt till lagstadgad vård. Den svenska abortlagen är rättighetsbaserad och mycket bra, den utgår från att ingen är mer lämpad att fatta beslut om att avbryta en oönskad graviditet än kvinnan själv. I det beslutet ska hon inte riskera att mötas av vårdpersonal som på ett eller annat sätt försöker påverka hennes beslut, utan hon ska ges stöd och vård utifrån det egna beslutet.

Det kan som sagt tyckas harmlöst att enstaka sjukvårdspersonal ska slippa utföra aborter mot sitt samvete, men bortsett från att det försvårar för vården att säkerställa god vård vet vi från andra länder att det inte slutar där. I Norge väntas ett förslag om att husläkare ska kunna neka att hänvisa sina patienter vidare till abortvård gå igenom. Konsekvenserna kommer att bli särskilt allvarligt på mindre orter med få läkare och med långa avstånd till nästa samhälle, där kvinnor kan tvingas resa långa sträckor för att träffa en läkare som kan remittera de vidare så att de kan avbryta en oönskad graviditet. I det ursprungliga förslaget i Norge diskuterades även att vårdpersonal skulle kunna vägra att hänvisa patienter vidare för preventivmedelsrådgivning och assisterad befruktning. Detta är redan verklighet i andra Europeiska länder. I vissa delar av Italien är det, trots den lagstadgade rätten till abort, i princip omöjligt att kunna avbryta en oönskad graviditet på grund av att vårdpersonal vägrar utföra detta. I Spanien finns apotek som vägrar sälja kondomer med hänvisning till samvetsbetänkligheter.

Neuding hänvisar till Europakonventionen och rätten till samvetsfrihet. Det stämmer att Europakonventionen slår fast att samvets- och religionsfrihet är grundläggande rättigheter, men man måste samtidigt komma ihåg att de inte är absoluta rättigheter. Man har inte rätt att utöva den till vilket pris som helst. Enligt artikel 9 i Europakonventionen kan samvets- och religionsfriheten begränsas bland annat med hänsyn till ”hälsa eller moral eller till skydd för andra människors fri- och rättigheter”. Detta innebär att kvinnors rätt till sjukvård och ett värdigt bemötande utgör en tillåten begränsning av enskilda vårdgivares utövande av sin samvetsfrihet.

Inom ramen för en barnmorskas yrke ingår bland annat abortvård. Om man inte, av olika anledningar, vill arbeta med detta finns många andra professioner att arbete med inom vården Att ges rätt till vård är en mänsklig rättighet, det är däremot inte en mänsklig rättighet att arbeta som barnmorska.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU