Till sidans huvudinnehåll

RFSU firar inte aborter

RFSU gör inte vågen när kvinnor gör abort. Men vi applåderar lagstiftning som överlåter valet till kvinnan, något som alltför få länder gör.

Det är ett osakligt och märkligt inlägg Anna E. Nachman gör på SVT Opinion angående RFSU:s och tidningen Ottars aborträttsfestival som gick av stapeln i helgen.

För det första vill vi klargöra att vi aldrig genomfört en abortfestival utan vi arrangerade en aborträttsfestival med anledning av att den svenska lagen om fri abort nästa år fyller 40 år. RFSU firar inte aborter.

Att abort skulle förväntas av kvinnor eller uppmuntras som en solidaritetshandling med kvinnor i världen utan samma val är ett absurt påstående och faktiskt nonchalant mot de som väljer av att avbryta en oönskad graviditet.

Det hävdas vidare att glättighet är RFSU:s signum. Även detta blir mycket märkligt i ljuset av de berättelser som synliggjordes i exempelvis filmen ”Jag fick resa”. När kvinnor berättar om konsekvenserna av en obefintlig aborträtt är det snarare utsatthet, allvar och hot mot livet som präglar stämningen.

Vi behöver inte blicka längre tillbaka än till sextiotalets Sverige eller resa längre än till Polen för att se vad ett abortförbud innebär. Årligen beräknas nära 200 000 aborter utföras illegalt i landet. Och verkligheten är krass, ju mer pengar du har desto säkrare abort kan du köpa.

Anna E. Nachman efterfrågar en debatt om abortfrågan och om frågan är seriöst menad tar vi gärna den debatten. Vi kan, tillsammans med samarbetsorganisationer i 170 länder, visa på vad en inskränkt aborträtt får för konsekvenser.

Forskningen är entydig: Inskränkningar i aborträtten leder inte till färre antal aborter, i stället blir de illegala och osäkra och de som får betala priset är framför allt unga kvinnor med svag ekonomi. Rätten till abort är tyvärr ingen självklarhet världen över. 47 000 kvinnor dör årligen på grund av illegala och osäkra aborter.

Helgens festival handlade om att uppmärksamma varför lagstadgad rätt till abort är viktig och samtidigt hylla den svenska rättighetsbaserade abortlagstiftningen.

Vår lagstiftning säger att ingen är bättre lämpad än kvinnan själv att fatta beslut om en eventuell abort och fram till vecka 18 får abort göras utan att skäl måste anges. Det är en av världens bästa abortlagstiftningar.

Före 1974 och dagens abortlagstiftning reste svenska kvinnor till Polen för att avbryta oönskade graviditeter, i dag är situationen den omvända.

Anna frågar sig varför vi inte sänker abortgränsen från dagens 18 veckor till 12 veckor. 90 procent av alla aborter i Sverige utförs före vecka 12, men de som utförs därefter fram till vecka 18 görs på grund av allvarliga fosterskador eller av kvinnor i social utsatthet. En inskränkning som Anna efterfrågar skulle slå mot de mest utsatta.

RFSU gör inte vågen när kvinnor gör abort. Men vi applåderar lagstiftning som överlåter valet till kvinnan, något som alltför få länder gör.

I detta arbete behövs fler, och inte färre, röster som står upp för det självklara – allas rätt att fatta beslut om sina egna kroppar.

Maria Andersson, generalsekreterare

Kristina Ljungros, förbundsordförande