Till sidans huvudinnehåll

Rädda PrevenTell

Om två månader upphör finansieringen av PrevenTell, Sveriges enda hjälptelefon för de som oroas över sin eller andras sexualitet. Hjälplinjen har varit mycket framgångsrik i att förhindra sexuella övergrepp på barn och vuxna, men nu måste personalen sägas upp då regeringen skjuter frågan om finansiering framför sig.


”Svagt av samhället att inte ta ansvar”

Vid varje uppmärksammat fall av sexuella övergrepp mot barn, unga eller vuxna ställs frågan hur detta kunde ha undvikits. Någon enkel lösning finns tyvärr inte. Det handlar om en rad åtgärder som kan ha preventiva effekter och minska vuxnas efterfrågan på barn. Fyra år med PrevenTell visar att det går att fånga upp de som känner rädsla för sina sexuella impulser.

Barn som exploateras sexuellt är något av det värsta vi människor kan föreställa oss. Att som ung eller vuxen utsättas för ett sexuellt övergrepp är en mycket grov kränkning. Vi har ett gemensamt ansvar att inte blunda för dessa allvarliga brott. Det är svagt av samhället att inte ta ansvar för att upprätthålla en välfungerande hjälplinje som arbetar specialiserat med att ta hand om de som aktivt söker hjälp för sitt oönskade sexuella beteende.

”Hjälplinjen har tagit emot över tusen samtal från hela landet”

PrevenTell är en etablerad verksamhet som drivs av CASM (Centrum för Andrologi och Sexualmedicin) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hittills under projekttiden har linjen tagit emot och dokumenterat över tusen samtal från hela landet. Över hälften av alla som ringer väljer att gå vidare i CASMs behandlingsprogram. Var fjärde har ett sexuellt tändningsmönster mot barn.

Det visar tydligt att personer med sexuellt riskbeteende och som är benägna att begå övergrepp mot barn söker hjälp om den erbjuds. Hur många övergrepp som förebyggs går inte att veta, men kostnaden för PrevenTell, cirka tre miljoner kronor om året, är väl motiverad. Det motsvarar ungefär kostnaden för tre års kriminalvård för en person, eller samhällets kostnad för två sexuella övergrepp (våldtäkt). Det handlar om en mycket liten kostnad i sammanhanget, men effekten är långt ifrån ringa.

Regeringen inväntar den tredje och sista delrapporten från PrevenTell, som ska in vid årsskiftet, för utvärdering. Inget tyder på att den tredje rapporten kommer att visa något mer än ett större antal mottagna samtal. De uppgifter regeringen efterfrågar finns redan i de befintliga delrapporterna. Ingenting hindrar att man redan nu tar ställning för fortsatt finansiering av den redan utvärderade hjälplinjen.

”De allra flesta övergreppen begås av tidigare icke dömda förövare”

Nyckelfrågan är hur vi kan arbeta mot sexuella övergrepp och på ett effektivt sätt kan bekämpa efterfrågan på barn. Då de allra flesta övergrepp begås av tidigare icke dömda förövare måste prevention bygga på att behandla personer med riskbeteende innan övergrepp begås.

Det är oacceptabelt om verksamheten måste läggas ned trots bevis på att den fungerar.

Finansiera verksamheten nu så PrevenTell kan fortsätta sitt viktiga arbete och förhindra sexuella övergrepp.

Stefan Arver, sektionschef, överläkare CASM

Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

Uppdatering: Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) har nu meddelat att PrevenTell kommer att få fortsatt finansiering.