Till sidans huvudinnehåll

Vården måste lära mer om endometrios (Aftonbladet)

RFSU, 2,6 miljonersklubben med fler: 200 000 är drabbade – inrätta nationella riktlinjer

Den kroniska inflammatoriska sjukdomen endometrios orsakar enorma smärtor och kan i extrema fall ha dödlig utgång. På grund av dålig kunskap misstros ofta de drabbade och ses som inbillningssjuka av den svenska vården. Sverige ligger många år efter sina grannländer i kunskapsutvecklingen. Socialstyrelsen måste nu inrätta ett särskilt vårdprogram för endometrios och ge särskilt forskningsstöd.

I Sverige uppskattas i dag 200 000 personer lida av endometrios. Det gör den till Sveriges tredje vanligaste sjukdom bland personer med livmoder, vanligare än diabetes.

Det är hög tid för Socialstyrelsen att inkludera endometrios i sina nationella riktlinjer för vad vård och omsorg bör satsa resurser på.

Endometrios har uppmärksammats en del i medierna det senaste halvåret och patientfall beskrivits, men ännu har inget hänt. Vi har skrivit under den namninsamling på nätet som i dag är uppe i närmare 8000 underskrifter och uppmanar Socialstyrelsen att agera för att endometrios ska tas på allvar.

Forskning om sjukdomen är i dagsläget lågt prioriterad och det är svårt att få forskningsmedel även när engagemanget finns. Kunskapen om endometrios bland vårdgivare är dålig och ofta blir patienter feldiagnosticerade och felbehandlade. Många patienter går till och med obehandlade i många år vilket leder till onödigt lidande och ibland svåra komplikationer. Vanliga komplikationer är sammanväxningar mellan, och skador på, inre organ såsom äggstockar, urinblåsa och tarmar. Dessutom är nervsmärtor, svårigheter att blir gravid och samlagssmärtor vanligt.

Sverige ligger många år efter grannländer som Danmark i kunskapsutvecklingen om endometrios. Dålig information och låg kunskap gör att många patienter klassas som inbillningssjuka vilket resulterar både i misstro för vården samt försämrar patientens tillit för den egna sjukdomsupplevelsen.

Vi kräver förändring och agerande nu. Vi vill att:

  • Socialstyrelsen ansvarar för att det arbetas fram ett Nationellt vårdprogram för endometrios inkluderande prevention, olika behandlingsmetoder, omvårdnad och rehabilitering.
  • Särskilt forskningsstöd ges för att hitta orsakerna till endometrios, bättre diagnosmetoder och nya mer effektiva behandlingsmetoder.
  • Endometrios ska vara en obligatorisk del i sexualundervisningen i skolan så att unga får kunskap om sjukdomen och därmed kan söka vård i tid. Det ska finnas tillgänglig information och kunskap hos alla skolsköterskor, gynekologer, ungdomsmottagningar och kvinnoavdelningar över hela landet.

2011 hade Sverige sitt första kända dödsfall till följd av endometrios. Låt detta bli det sista kända.

2,6 miljonersklubben

RFSU

Endometriosföreningen

Endometrios i Sverige

Endometriosforum

Organisationen Mensen

Organisationen Medsystrar

Cassandra M Klatzkow, journalist

Amie Bramme Sey, journalist

Margret Atladottir, journalist

Maria Henriksson, initiativtagare namninsamling