Till sidans huvudinnehåll

Barnmorskan är ett hot mot aborträtten (Aftonbladet)

Vårdförbunden och RFSU: Därför måste Arbetsdomstolen säga nej till samvetsfrihet

Sverige ska inte tillåta vårdvägran, det några kallar för samvetsklasuler, för hälso- och sjukvårdspersonal. Patientens vårdbehov måste vara i fokus när vi organiserar hälso- och sjukvården. Det är även grundläggande för jämställdheten i ett samhälle att kvinnor kan bestämma över sina kroppar, sin sexualitet och sin reproduktion. Den rätten ska vi stå upp för och vara stolta över, inte backa mer än fyrtio år i tiden.

Professionerna och RFSU anser att det är direkt olämpligt att tillåta vårdvägran. En absolut majoritet av alla landets barnmorskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal är stolta över att arbeta med hela den reproduktiva kedjan, och där ingår abort som en självklar del.

Arbetsdomstolen har haft ett mål till prövning med en barnmorska som inte vill utföra aborter och där dom väntas på onsdag. Det inte fråga om en enskild barnmorskas kamp om att “följa sitt samvete”. Det är ett organiserat abortmotstånd som kanaliseras i rättsprocessen.

En granskning av Ekot tidigare i år visar att barnmorskans ärende drivs med stöd från en av de mäktigaste och rikaste anti-abortorganisationerna i världen, Alliance Defending Freedom (ADF) som har givit in både underlag till rättsprocessen och finansierar barnmorskan ekonomiskt i syfte att försämra abortvården i Sverige och skifta fokus från patientens rätt till personalens önskemål och göra en reva i vår abortlagstiftning. En av världens bästa abortlagstiftningar som värnar om kvinnans integritet och rätt till säker vård.

Om Arbetsdomstolen skulle ge barnmorskan rätt på onsdag så ökar risken för diskriminering av patienter och godtycke på grund av moralism. Vi kan inte ha ett system där enskilda åsikter går före patientens rätt till vård.

De skrämmande exemplen som kan dras är många; skulle läkaren kunna neka homosexuellas rätt till assisterad befruktning, skulle sjuksköterskan kunna neka att medverka vid behandling av hiv, skulle barnmorskan kunna neka insättning av spiral eller kan läkarsekreteraren vägra att skriva abortjournal?

Det är osannolikt att Arbetsdomstolen skulle gå abortmotståndet till mötes och barnmorskan och hennes advokater har redan annonserat att de har siktet inställt på att ställa Sverige till svars inför Europadomstolen och hävdar att hennes mänskliga rättigheter har kränkts av Sverige.

Det handlar emellertid inte om att man inte får ha vilka åsikter man vill, eller rätten att ha en religiös övertygelse. Ingen har krävt av den aktuella barnmorskan att hon ska utbilda sig till barnmorska, dessutom finansierad av Region Jönköping.

Man får som individ ha åsikter om att abort är fel, men man kan inte kräva att utöva det ställningstagandet inne på en kvinnoklinik, och inte heller ska landsting och regioner behöva anställa personer som inte accepterar att arbeta med abortvård och därmed riskera sina patienters välmående och förtroende.

Som abortsökande ska man inte behöva möta abortmotstånd i vårdsituationen. Sverige har valt en rättighetslagstiftning gällande abortvård till och med graviditetsvecka 18. En patient i Sverige måste kunna lita på att personalen inom sjukvården respekterar dennes val och vårdbehov. Det är ingen rättighet att utbilda sig till gynekolog eller barnmorska, men det är rättighet att få bästa möjliga vård.

Låt inte barnmorskan, hennes ombud och andra abortmotståndares agenda skaka grunderna i svensk aborträtt och nästla in ett osäkerhetsmoment.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet

Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Andreas Herbst, ordförande SFOG

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet