Till sidans huvudinnehåll

Landstingen följer inte lagen om assisterad befruktning (Dagens medicin)

Det är dags att gå från ord till handling och prioritera vård för ofrivilligt barnlösa.

Den nya lagen om ensamståendes rätt till assisterad befruktning är inte tillämplig i praktiken. Trots att det var ett år sedan lagen trädde i kraft och att landstingen vetat i flera år att beslutet var på väg så saknas det riktlinjer, finansiering och spermier att använda. Fram till årsskiftet gick det inte ens att ställa sig i kö i alla landsting eller regioner.

Många hade väntat länge och när riksdagen änt­ligen hade klubbat beslutet vände sig personer till sitt landsting med förhoppningen om att kunna påbörja processen med att förhoppningsvis bli gravida. Men där tog det på många håll stopp. Landstingen hade inte förberett sig på att ta emot den nya patientgruppen.

Det är svårt att tolka detta som något annat än att frågor om assisterad befruktning inte är politiskt prioriterade.

Tidigare fick ensamstående kvinnor resa till Danmark för att försöka bli gravida. En dyr process som inte var tillgänglig för alla som ville bli förälder. Trots den nya lagen tvingas många fort­farande att resa utomlands för att få tillgång till vård, vilket alltså blir en fråga om hur stor den egna plånboken är.

Vid RFSU:s seminarium med samtliga partisekreterare under Almedalsveckan 2016, kunde alla enas kring att det, oavsett vad man tyckte om frågan i sak, är en skam att Sverige inte ger möjlighet till den vård som är klubbad i lag. Det ska inte vara valbart att inte erbjuda de vårdinsatser som är beslutade i riksdagen.

Det som krävs för att verkställa lagen är först och främst vilja. Köerna är orimligt långa för dem som behöver hjälp och riskerar att förlängas ytterligare där olika grupper av ofrivilligt barnlösa riskerar att ställas mot var­and­ra. Från statligt håll behövs en plan för att främja rekrytering av donatorer samt att fler kliniker får möjlighet att utföra inseminationer. Men även landstingen har ett stort ansvar. Landstingens villkor skiljer sig åt, kostnaderna över landet varierar och landstingen tar inte sitt ansvar för att lösa tillgången till vård.

Ytterligare en fråga som skulle underlätta för fler att kunna få hjälp att bli gravida är att göra embryodonation lagligt. Det är en fråga som det finns en stor politisk majoritet kring i riksdagen och något som en statlig utredning föreslog för över ett år sedan.

Det är dags att gå från ord till handling och prioritera vård för ofrivilligt barnlösa. Familjepolitik får inte bara bli en fråga om dem som redan har barn, utan politiken måste börja även med dem som önskar bli gravida.

Ingrid Frisk, sexualpolitiskt sakkunnig RFSU, och Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.