Till sidans huvudinnehåll

Se till att barnlösa får hjälp

Trots en lagändring som gav ensamstående rätt till assisterad befruktning har inte en enda ensamstående hittills kunnat få vård i Västra Götaland. Det är oacceptabelt, skriver Hans Linde förbundsordförande RFSU, och Sofia Kuno, ordförande i Femmis.

När ensamstående fick rätt till assisterad befruktning 1 april 2016 firade vi. Äntligen skulle ensamstående kunna få hjälp i Sverige och slippa hänvisas till liv som ofrivilligt barnlösa eller tvingas resa utomlands för att kunna genomföra en insemination eller IVF.

Men trots att landstingen vetat i flera år att den nya lagstiftningen var på väg saknades riktlinjer, finansiering och donerade ägg och spermier. I Västra Götaland skulle det dröja fyra månader innan det ens blev möjligt för ensamstående att ställa sig i kön.

Köerna för assisterad befruktning har vuxit. I länet ligger väntetiderna på tre till fyra år och inte en enda ensamstående har hittills kunnat få vård. I praktiken betyder det att en ensamstående person med livmoder som är 37 år och söker assisterad befruktning sannolikt inte kommer att hinna få vård, då den övre gränsen för påbörjande av behandling är 40 år. Det är oacceptabelt.

Ett samhällsproblem

Den nya lagstiftningen var efterlängtad. 10–15 procent av de som vill få barn uppskattas vara ofrivilligt barnlösa. Det är ett samhällsproblem och innebär för många både psykisk och fysisk ohälsa och lägre livskvalitet. Vi ser nu igen hur ensamstående tvingas att åka utomlands för assisterad befruktning. Andra tvingas leva med stor oro och stress i väntan på den vård de har rätt till.

Det är hög tid att Västra Götaland agerar för att ensamstående ska få rätt till assisterad befruktning också i praktiken och för att alla ofrivilligt barnlösa får vård inom rimlig tid. I andra landsting, bland annat Skåne, har man lyckats genom medvetna satsningar anpassa vården efter behoven. Det är inte rimligt att våra möjligheter att bli föräldrar ska avgöras av var vi bor i Sverige och att Västra Götaland genom passivitet i praktiken kunnat förhindra att riksdagens beslut genomförs.

RFSU och Femmis vill se ett antal satsningar på området:

  • Korta köerna genom tydliga prioriteringar och mer resurser.
  • Rekrytera fler donatorer, både för spermier och ägg.
  • Ge fler kliniker möjlighet att arbeta med donerade spermier.
  • Ge privata kliniker möjlighet att utföra IVF för ensamstående.
  • Lagstifta om möjlighet till embryodonation.
  • Garantera en likvärdig tillgång till assisterad befruktning över hela Sverige.

I grunden handlar det om att föra en familjepolitik som både i ord och i handling också inkluderar ensamstående som är ofrivilligt barnlösa.

Hans Linde
förbundsordförande RFSU

Sofia Kuno
ordförande Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation