Till sidans huvudinnehåll

Stoppa övergreppen redan innan de sker

Metoo-vrålet blev inte bara en hashtag som flammade upp och försvann. Metoo fick många att rannsaka sig själva och vilja förändra.

RFSU har i årtionden fört samtal med unga om sex, relationer och gränser och vi vet att här finns nycklar till förändring. En bra sexualundervisning i skolan på ungas egna villkor ger kommande generationer en chans att slippa utsättas för sexuella övergrepp.

Vi vet, det kan låta mossigt, kostsamt och långsamt. Men faktum är att det gör skillnad. En bra utformad sexualundervisning förändrar normer och ökar jämställdhet. Samtal med killar och unga män om maskulinitet minskar våld och sexuella övergrepp.

Efter att i decennier samtalat med generationer av unga vet vi att ungdomar ofta har en positiv och nyfiken syn på sex och relationer. Om vi ger unga möjlighet att samtala utan moralism och pekpinnar kan vi stärka ungas egna tankar om ömsesidighet, kärlek, relationer och sex.

I grunden handlar sexualundervisningen om att vi alla ska ha rätt att bestämma över våra kroppar och uttrycka vår sexualitet på våra egna villkor.

Redan i dag ser vi skolor som går före och vi möter ofta lärare med ett starkt engagemang. Svt:s "Barnkanalen", som nyligen hade en temavecka på sexuella trakasserier och övergrepp, sände till exempel ett reportage från en skola i Stockholm där eleverna fick göra egna filmer om gränsdragningar, egna upplevelser och tankar.

Samtidigt vet vi att det ser väldigt olika ut. I dag är det slumpen som avgör om unga får en bra sexualundervisning och det är inte okej.

Här behöver regeringen, kommunerna och friskoleägarna agera. Lärarna behöver bättre förutsättningar för att prata om normer och gränser som en självklar del av samtalet i klassrummet.

Här behöver både lärarutbildningen, skolböckerna och läroplanen ses över. Men kränkningar och sexuella trakasserier och övergrepp sker i första hand inte i klassrummen. De händer på skolgården, i kön till matsalen, i omklädningsrum och kapprum.

Därför måste alla som jobbar på en skola veta hur de ska agera om de ser trakasserier, kränkningar eller övergrepp och ta ett samtal. Det gäller även vaktmästaren, matsals- och städpersonalen. Elevhälsovården måste ha en handlingsplan för hur man ska agera vid övergrepp.

För att på allvar förändra dagens normer och minska de sexuella övergreppen måste vi börja med skolan. RFSU vill att

Varje elev ska ha rätt till bra sexualundervisning oavsett vilken skola de går på och var i landet de bor.
Alla vuxna i skolan måste ha kunskap om sexuella trakasserier och övergrepp och vara rustade för att agera och ta samtal med eleverna.
Sexualundervisningen ska utgå från ungas vardag och verklighet, och ge unga makt över sina egna kroppar och sexualitet.
Sanningen är att det inte finns något quick-fix mot sexuella övergrepp och de försvinner inte heller genom hårdare lagar och avsatta medie- och maktprofiler, även om det också kan behövas. Det absolut mest effektiva sättet att minska sexuella övergrepp är att stoppa dem innan de ens har skett. Här är det främjande och förebyggande arbetet avgörande och sexualundervisningen i skolan vårt bästa verktyg.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU