Till sidans huvudinnehåll

Var finns sexualpolitiken för de äldre?

Vår sexualitet är en viktig del av att vara människa. De flesta bär på behov av kärlek och samhörighet såväl som av intimitet, lust och erotik. Att vi har möjlighet att bestämma över vår kropp och uttryck vår sexualitet är grundläggande för vårt välbefinnande och vår livskvalitet, oavsett kön, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet, ursprung och vår ålder. Trots det fokuserar sexualpolitiken nästan uteslutande på unga.

Det finns en utbredd myt att seniorer inte har sex eller ens lust. Sanningen är att i takt med att vi blir allt äldre och får allt fler friska år så har allt fler ett aktivt sexliv högre upp i åldrarna. Bland gifta 70-åringar har 68 procent av männen och 56 procent av kvinnorna regelbundet sex. Allt fler seniorer uppger att de känner lust.
Åldrande förändrar inte vår sexualitet eller behovet av närhet och njutning. Men hälften av de äldre är inte nöjda med sitt sexliv. Det påverkar välbefinnandet och livet och hälsan i stort. Men vi ser i dag hur samhället inte erbjuder äldre stöd och hjälp för att man ska kunna fortsätta ha ett aktivt sexliv.

Många seniorer har inte fått tillgång till modern sexualundervisning under sin uppväxt. Men var vänder man sig då om man är och har frågor om sin kropp och sexualitet? Vi vet i dag att seniorer vill ha information och hjälp att kunna fortsätta ha ett aktivt sexliv. Man förväntar sig att personal i vård och omsorg har kunskap och erbjuder hjälp.

På RFSU:s klinik i Stockholm erbjuder vi sexualrådgivning för seniorer. Den äldsta besökaren har hitintills varit 92 år. Äldre från hela Sverige har kommit till oss, många gånger på grund av man inte fått hjälp i sin ordinarie hälso- och sjukvård med frågor som rör sex och relationer.

RFSU kommer för tredje året i rad vara på plats på Seniormässan i Örebro för att prata om sex och relationer. Vi vet att vår närvaro är efterfrågad. Genom åren har vi mött många äldre och sett glädjen när man äntligen ges en chans att prata om sin lust och sexualitet.

Med åldern förändras våra kroppar. Torra slemhinnor och erektionsproblem är bland de vanligaste orsakerna till att seniorer är missnöjda med sitt sexliv. Många av våra vanligaste folksjukdomar påverkar våra möjligheter att ha ett aktivt sexliv. Diabetes, högt blodtryck och medicinering mot psykisk ohälsa påverkar vårt sexliv. Hur ser vi till att sjukvården och äldreomsorgen erbjuder stöd och råd så att man kan fortsätta uttrycka sin sexualitet även efter ett sjukdomsbesked? Vilken hjälp erbjuds man efter ett byte av höftled eller efter att man genomgått en cancerbehandling? Är ens sängen på äldreboendet tillräckligt bred för att ett par ska kunna hålla om varandra?

RFSU kommer fortsätta att samtala om sex och relationer med seniorer. Men vi ser att vi behöver vi bli fler i civila samhället, vården, omsorgen och politiken som lyfter frågor om seniorer och sex.

I grunden behöver Sverige en sexualpolitik för hela vår befolkning oavsett ålder.

Hanna Knutsson, ordförande RFSU Örebro
Hans Linde, förbundsordförande RFSU