Till sidans huvudinnehåll

Bryt tystnaden om förlossningsskador

Vi måste prata om vad som händer med kroppen efter en förlossning, skriver Hans Linde och Johanna Hartler i RFSU.

Varje år föder 120 000 personer barn i Sverige. För alltför många påverkar en förlossning både kroppen och vardagen på ett sätt som man ofta inte är förberedd på. Många kvinnor tvingas leva med ofrivilliga pruttar, hemorrojder och svårigheter att hålla tätt efter att man blivit förälder. Men väldigt få pratar om sina besvär efter en förlossning. Enligt en ny SIFO-mätning som RFSU gjort har nästan hälften av alla nyblivna mödrar aldrig pratat om de besvär som kan uppkomma efter att man fött barn.

Vi måste prata om vad som händer med kroppen efter en förlossning. Därför har vi i RFSU öppnat Mammalinjen, en tillfällig telefonlinje dit mammor och föräldrar kan ringa och prata med en barnmorska om vad de vill. Redan har vi fått många samtal från kvinnor som berättar hur vardagen begränsas av skador, och om svårigheter att kunna få hjälp och stöd.

Vi i RFSU kan bidra till att bryta tystnaden om förlossningsskador, men förändring kräver att politikerna agerar och vården förändras. Brist på barnmorskor och stängda förlossningsrum under vissa perioder skapar självklart oro i Kronoberg. Även om man är en av de regioner i Sverige med lägst andel allvarliga förlossningsskador, så vet vi inte hur många nyblivna mammor som drabbas av läckage, ofrivilliga pruttar och smärta i Kronoberg. Det förs det ingen statistik över idag.

RFSU vill se en förlossningsvård utifrån den födandes behov och önskemål. Det kräver tydlig satsning på eftervården. Alla födande borde erbjudas hembesök av barnmorskan från Mödravårdscentralen senast två veckor efter förlossning. Eftervården måste samtidigt erbjudas under en betydligt längre period efter förlossningen än idag och också innehålla samtal om sexualitet och relationer. Om vården före, under och efter förlossningen hänger ihop ökar chanserna att upptäcka risker för skador och möjligheterna att erbjuda rätt stöd.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU, Johanna Hartler, ordförande RFSU Växjö