Till sidans huvudinnehåll

Föräldrarnas behov måste tillgodoses

Allt för många tvingas leva med ofrivilliga pruttar, smärta, nedstämdhet och svårigheter att hålla tätt efter att man fött barn. En förlossningsskada är illa nog men många måste dessutom kämpa mot samhällets tystnad och för att få stöd och rätt vård.

Politikerna har lovat satsningar på eftervården, nu vill vi se resultat.

Första steget är att bryta tystnaden runt förlossningsskadorna. Därför öppnade RFSU en tillfällig telefonlinje där föräldrar kunde få råd och ställa frågor om sin kropp. I princip alla vi fått kontakt med har uttryckt samma sak: de vet inte var de ska vända sig och ofta får de inte den hjälp de behöver. De känner sig ensamma i sina upplevelser och vården är inte sammanhållen.

”Jag tycker att standardsvaret ofta är; det är normalt, vänta och se”, skrev en kvinna till oss. Andra vittnar om hur de fått stå på sig och tjata sig till hjälp. Andra har i stället väntat, stått ut och levt med smärtor och besvär i år.

Mer än hälften hade inte ens sökt kontakt med vården utan trott att det ska vara så här. Vi vet att barnmorskor runt om i landet gör ett fantastiskt jobb och vill erbjuda stöd, men vården före, under och efter förlossningen är ofta överbelastad, underbemannad och åsidosatt. Det saknas dessutom forskning och statistik, i synnerhet om de vanligaste formerna av besvär som läckage och ofrivilliga pruttar.

På många sätt är Halland en av de bästa platserna i Sverige att föda sitt barn. Här behöver inte gravida åka långa sträckor för att föda. Risken att drabbas av en allvarlig förlossningsskada är lägst i Sverige och en hög andel av de nyblivna mammorna kommer på efterkontrollen.

Men vi vet inte hur många halländska föräldrar som får sin vardag begränsad av ofrivilliga pruttar, läckage och smärta. Precis som i resten av Sverige är vården före, under och efter en förlossning inte tillräckligt sammanhållen och många upplever att det är oklart var de ska vända sig med besvär efter en förlossning. Du söker dig inte gärna till vårdcentralen eller ringer 1177 om sexlivet krånglar efter en graviditet. Och alla är inte bekväma att prata om ofrivilliga pruttar på barnavårdscentralen, där fokus ligger på barnet.

Inför valet lovade de flesta partier satsningar på förlossningsvården. Nu är det upp till bevis. RFSU bidrar gärna till att bryta tystnaden om förlossningsskador men förändring förutsätter politisk vilja.

I arbetet med att rusta upp förlossningsvården måste de som berörs inkluderas för att vården ska utgå från de blivande föräldrarnas behov och önskemål. Om vi öppnar en mammalinje om fyra år ska telefonen stå tyst. Alla ska redan ha fått den hjälp och det stöd de behöver.

Hans Linde
förbundsordförande RFSU

Amanda Johansson
ordförande RFSU Halland

Länk till debattartikeln i Hallandsposten