Till sidans huvudinnehåll

HPV-vaccin måste även erbjudas pojkar

Medan politikerna käbblar om makten dröjer ett livsviktigt regeringsbeslut om att HPV-vaccinering även ska erbjudas alla pojkar. Nu måste riksdagens socialutskott agera, skriver sakkunniga och intresseorganisationer.

Åtta av tio personer i Sverige kommer någon gång drabbas av en infektion orsakad av humant papillomvirus (HPV). De flesta kommer inte märka av infektionen, som ofta läker ut av sig själv. Men för ett relativt stort antal personer går inte infektionen över och den kan bli startskottet för kondylom, cellförändringar och HPV-relaterad cancer.

Det går att förhindra sjukdom genom vaccination, vilket är positivt. Det finns också vaccin som ger ett gott skydd mot HPV-relaterad cancer som drabbar ungefär 1 200 personer i Sverige varje år.

Vi är ett antal sakkunniga och intresseorganisationer på området som anser att Sverige måste ha en nollvision för sjukdomar som orsakats av HPV-viruset.

Sedan 2012 vaccineras flickor i Sverige och i dag vaccineras ungefär åtta av tio flickor. Införandet av allmän vaccination av flickor har varit ett bra första steg – men det räcker inte.

För ett och ett halvt år sedan rekommenderade Folkhälsomyndigheten att även pojkar bör erbjudas HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I september 2017 skickade myndigheten ett förslag om detta till regeringen.

Att även pojkar vaccineras mot viruset är ett nödvändigt steg på vägen för att uppnå målet om att utrota sjukdomseffekterna på grund av sexuellt överförd HPV.

Bland ovaccinerade kvinnor rapporteras antalet fall av livmoderhalscancer öka signifikant (20 procent). Internationell forskning visar även att män som har sex med män är extra utsatta för HPV-relaterad cancer, detta kommer vi inte åt om vi inte börjar vaccinera alla.

Många länder, såsom Danmark, Norge, Kroatien, Storbritannien, Australien, Kanada, rekommenderar redan vaccination av både pojkar och flickor mot HPV. På grund av sitt omfattande vaccinationsprogram förutspås Australien bli det första landet som utrotar effekterna av HPV-viruset.

Under 2018 antogs en EU-resolution angående vacciner som uppmanar medlemsländer att vidareutveckla HPV-vaccinationsprogram och förebygga HPV-relaterade cancerformer genom att exempelvis inkludera pojkar, samt öka täckningsgrad för HPV-vaccinationen. Det är dags att Sverige tar dessa avgörande steg.

Varje dag som går utan ett regeringsbeslut om vaccination av pojkar mot HPV gör att vi förlorar möjlighet att förhindra sjukdom och död i HPV-relaterad cancer i form av livmoderhals-, mun och svalg-, anal-, penis- och blygdläppscancer.

De personer som förhoppningsvis överlever sin HPV-relaterade cancer kommer att få leva med bieffekter i resten av sina liv på grund av mycket krävande och invasiv cancerbehandling.

Om alla barn HPV-vaccineras minskar cirkulationen av det sexuellt överförbara viruset i samhället och färre kommer därmed att drabbas av cancer. Vi kan rädda liv, förhindra sjukdom och minska lidande!

Övergångsregeringen är handlingsförlamad. Men i väntan på beslut riskerar vi ungas liv. Vi uppmanar därför Riksdagens socialutskott att i stället ta ansvar i frågan om HPV-vaccination för pojkar. Sverige bör starta upp vaccination för alla barn redan när nästa årskull börjar skolan i september 2019.

Katarina Johansson
grundare, Nätverket mot cancer

Christer Borgfeldt
docent, Lunds Universitet och överläkare kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus

Hans Linde
förbundsordförande RFSU

Andreas Berglöf
sexualpolitiskt sakkunnig RFSU

Peter Månehall
ombudsman, Hiv-Sverige

Sandra Ehne
förbundsordförande RFSL

Cal Orre
sakkunnig hälsa och hivprevention RFSL

Länk till debattartikeln på Dagens samhälles webbplats