Till sidans huvudinnehåll

Krafttag behövs mot förlossningsskadorna i Region Jämtland Härjedalen

Att föda barn i Sverige ska vara förknippat med glädje, trygghet och förväntan. Men i dag bär alltför många gravida på oro över att hinna till sjukhuset i tid, om man ska få den vård man behöver och inte minst kring den eftervård som kan behövas. En oro som tyvärr är befogad, i synnerhet om man bor i Region Jämtland Härjedalen.

Nationellt drabbas drygt 5 procent av alla förstföderskor av allvarliga bristningar och bäckenbottenskador. Långt fler lever med smärtor och läckage efter sin förlossning. Kvinnor vittnar om hur dessa skador begränsar deras liv fysiskt, psykiskt och socialt. Exempelvis minskar möjligheter till fysisk aktivitet, idrott och sociala aktiviteter, samt förutsättningen för ett tillfredsställande sexliv.

Medan flera landsting och regioner i Sverige har lyckats förebygga många förlossningsskador ligger Region JH i botten – i ingen annan del av landet är risken för förlossningsskador lika stor, enligt Socialstyrelsen. Faktum är att en födande här löper nästan tre gånger så stor risk att drabbas av en förlossningsskada som en födande i Halland.

Bakom Hallands framgångsrika arbete ligger en medveten satsning på utbildning och övningar för personalen. Under årens lopp har även utbildningsinsatser vidtagits för att minska antalet förlossningsskador i Region JH, men effekten av dessa lyser med sin frånvaro i statistiken.

För drygt ett decennium sedan utmärkte sig regionen genom att vara en av dem med minst förlossningsskador i Sverige. Det visar att det finns goda förutsättningar att förändra nuvarande situationen, trots att det är en glesbygdsregion med mycket långa avstånd till förlossningsvård.

En förlossningsskada är illa nog, men många tvingas dessutom kämpa mot samhällets ignorans av problemet och för att få en korrekt diagnos och vård. Tillgången till adekvat eftervård varierar kraftigt i landet och har på vissa håll upphört.

RFSU har sen 1933 arbetat för friheten att vara, välja och njuta. Vi vet att en förutsättning för denna frihet är att alla har rätt till en förlossningsvård som vi kan lita på. RFSU vill därför verka för att förebyggande insatser mot förlossningsskador stärks.Vi vill se den gravida i centrum med en sammanhållen vård före, under och efter förlossningen. Ingen ska lämnas ensam under sin förlossning. Fler barnmorskor behövs för att säkerställa ökad trygghet och säkerhet under förlossningen, faktorer som också bidrar till färre skador.

Ökade resurser och systematiskt kvalitetsarbete för att minska regionala skillnader i förlossningsskadorna är viktigt. Tillgången till en god eftervård ska inte avgöras av var vi bor. Därför vill RFSU att eftervården förstärks.

Att alla födande ska erbjudas hembesök av en barnmorska, senast två veckor efter förlossning. Vård efter förlossning ska utgå från den födandes behov och kunna erbjudas upp till ett år efter förlossningen. Under dessa besök finns möjligheter att identifiera eventuella problem och vidta åtgärder.

Hans Linde, Förbundsordförande RFSU
Marlene Makenzius, ordförande RFSU Jämtland