Till sidans huvudinnehåll

SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter omsätts i praktisk politik

Nu avgörs hur kommuner, landsting och regioner ska styras under de kommande åren. I bland annat Hörby, Sölvesborg och Munkedal har Sverigedemokraterna redan fått politiskt inflytande och tunga politiska poster, tack vare stöd från andra partier.

RFSU och RFSL arbetar för allas rätt till sin kropp och sexualitet. I grunden handlar vårt arbete om att alla ska få leva sitt liv på sina egna villkor. Vi möter ett brett stöd bland de politiska partierna och allmänheten för att stärka hbtq-personers rättigheter, förbättra sexualundervisningen och försvara aborträtten. Men det finns ett parti som skiljer sig från alla andra: Sverigedemokraterna. Det är dags att prata om vad som står på spel.
 
I kommuner, landsting och regioner omsätts SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter i praktisk politik. I Nyköping sade SD förra året nej till att kommunen skulle stötta en lokal pridefestival med uttalandet "NEJ till att skattemedel går till exhibitionistiska manifestationer för personer med extrema behov av att visa upp sina nakna kroppar". 2016 motsatte sig SD i Höganäs att kommunen flaggade med regnbågsflaggor på Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi. I Härryda krävde SD i augusti att biblioteket skulle ta ner sina regnbågsflaggor som satt uppe i samband med den lokala pridefestivalen.
 
När Region Skåne i mars beslutade att ge bidrag till 22 organisationer som arbetar med att förebygga ohälsa reserverade sig SD mot att en av dem skulle få stöd – den RFSL-verksamhet somarbetar med bland annat psykisk ohälsa, hedersrelaterat våld och hiv-prevention. I Malmö har SD motsatt sig hbtq-certifiering av kommunal verksamhet, trots att många hbtq-personer vittnar om både bristande kunskap och bemötande. Den politiska majoriteten i staden har dock visat att den prioriterar att fortsätta göra stadens verksamheter tillgängliga genom att hbtq-certifiera.
 
Ett aktivt arbete för hbtq-personers rättigheter ersätts i SD:s Sverige i bästa fall av tystnad och passivitet, i sämsta fall öppen av homo- och transfobi. Vi har tidigare sett hur Sverigedemokrater uttalat sig homo- och transfobt, såväl som sexistiskt och rasistiskt. Det vi ser nu är hur de åsikterna förvandlas till praktisk politik i kommuner och landsting.
I Uppsala län och Örebro kommun har SD som enda parti sagt nej till satsningar på sexualundervisning trots att det är avgörande för att unga ska få kunskap om sina kroppar, sin sexualitet och sina rättigheter, och att det motverkar sexuella trakasserier och övergrepp.
Den 1 april 2016 infördes möjligheten för ensamstående att få assisterad befruktning. Men när lagstiftningen skulle genomföras i landstingen försökte SD i region Jönköping att blockera möjligheten med motiveringen ”Det är vår övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö.” Det är ett påstående som saknar grund i forskning och går emot det riksdagen har enats kring. Även i landstinget i Sörmland försökte SD styra vem som ska ha möjlighet att bli förälder genom att förhindra att ensamstående får tillgång till den vård de har rätt till.
SD har försökt begränsa aborträtten i flera landsting. I bland annat Kronoberg, Stockholm och Blekinge har de lagt motioner om att införa rätt för vårdpersonal att vägra genomföra aborter.
 
När landstingsfullmäktige i Blekinge debatterade förslaget sade sverigedemokraten Björn Nurhadi att "barnmorskor som utbildat sig för att få vara med om att föda liv till världen istället får vara med om att ta liv". Bland andra Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet har motsatt sig vårdvägran och anser att ingen kvinna ska möta personal i abortvården som ifrågasätter hennes beslut.
 
SD säger ibland att de representerar en tyst majoritet, sanningen är att de företräder en högljudd minoritet. I samtliga svenska kommuner röstade en majoritet av väljarna på partier som står upp för allas rätt till sin kropp och sexualitet. En förutsättning för att SD ska få inflytande är att övriga partier börjar kompromissa med sina värderingar och sina vallöften. Vi hoppas nu att dessa partier tar ansvar och ser till att väljarnas röster återspeglas i politiken under den kommande mandatperioden. Så att vi alla kan leva våra liv så som vi själva väljer.
 
Sandra Ehne
Förbundsordförande i RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
 
Hans Linde
Förbundsordförande i RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.
 
Länk till debattartikeln i Sydsvenskan