Till sidans huvudinnehåll

Vi ska ha en säker förlossningsvård

Moderaterna och RFSU ser behov av tydliga satsningar under den kommande mandatperioden för att trygga mödra- förlossnings- och eftervården, skriver Camilla Waltersson Grönvall och Hans Linde.

Varje år drabbas tusentals kvinnor av förlossningsskador och komplikationer, och enligt OECD ligger Sverige högt över snittet när det gäller förlossningsskador.

Gällande mammor som återinskrivs akut har vi stora skillnader mellan landstingen/regionerna enligt Socialstyrelsen. I Västernorrland återinskrivs 3,3 procent av de nyförlösta mammorna akut, medan motsvarande andel i Halland endast är 0,6 procent. På motsvarande vis var andelen svåra förlossningsskadormellan åren 2010 och 2014 fem gånger högre i Jämtland (3,5 procent), jämfört med Västernorrland (0,7 procent).

På grund av att det fortfarande råder tabu kring skador som uppstår i samband med graviditet och förlossning samt de komplikationer som kan tillkomma är det många kvinnor som lider i det tysta. Och många av de kvinnor som söker hjälp känner att de inte tas på allvar. Det är därför dags att börja prata mer öppet om förlossningsskador.

Det finns kunskapsluckor när det gäller de vanligare förlossningsskadorna. Här finns behov av ytterligare forskning, så att kvinnor i tidigt skede får den behandling som behövs.

Som en del i arbetet med att bryta tystnaden om besvär efter förlossning har RFSU startat Mammalinjen - en telefonlinje som bemannas av två barnmorskor med lång erfarenhet av förlossnings- och eftervård, dit kvinnor kan ringa för att få råd och stöd. Men mer måste göras. Moderaterna och RFSU ser behov av tydliga satsningar under den kommande mandatperioden för att trygga mödra- förlossnings- och eftervården.

Vården före, under och efter en graviditet är i dag alltför splittrad. Vårdtiden efter förlossningen har halverats under senaste 30 åren, men eftervården har inte byggts ut i samma utsträckning. Många nyblivna föräldrar har därför upplevt att de lämnats ensamma med sina frågor. Många brister inom vården till kvinnor efter förlossning är av strukturell karaktär och kräver bland annat organisatoriska förändringar i landsting och regioner för att det ska kunna genomföras en mer patientcentrerad, patientsäker, tillgänglig och jämlik vård för alla patienter oavsett bostadsort.

Enligt en aktuell rapport från Socialstyrelsen är många brister inom vården till kvinnor efter förlossning av strukturell karaktär och kräver bland annat organisatoriska förändringar i landsting och regioner för att det ska kunna genomföras en mer patientcentrerad, patientsäker, tillgänglig och jämlik vård för alla patienter oavsett bostadsort.

I dag är det otydligt vart kvinnor ska vända sig för behov av stöd och eftervårdnär sjukhuset inte längre har ansvar för vården. Dessutom måste uppföljning och tillgång till vård efter förlossning utvecklas, och kontinuitet i vårdkedjan gällande den personal kvinnor möter i samband med såväl graviditet, förlossning och eftervård behöver stärkas.

Att bilda familj och bli förälder ska vara en positiv del av livet. Ingen ska behöva känna sig rädd för att förlossningsvården inte ska räcka till.

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Socialpolitisk talesperson

Hans Linde
Förbundsordförande RFSU

Länk till debattartikeln i Nya Wermlandstidningen