Till sidans huvudinnehåll

Ta aldrig aborträtten för given

Idag är internationella dagen för säkra aborter. Sverige ska vara stolta över att vi har en lagstiftning som säkerställer gravidas rätt att bestämma om graviditeten ska fullföljas, skriver Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

1974 införde Sverige fri abort. Vår nuvarande lagstiftning har ett brett stöd av svenska folket och i Sveriges riksdag. Den fungerar väl och de flesta av oss tar den kanske för given. Det riskerar att göra oss naiva i en tid då abortmotståndet mobiliseras. Idag är det internationella dagen för säkra aborter. Låt oss visa vårt stöd för rätten att själv bestämma över sin kropp och sitt liv.

Även om aborträtten i Sverige har ett starkt stöd så finns det runt om i världen ett abortmotstånd. Kärnan är motståndet är ofta religiösa eller högerextrema krafter och vilar på djupt ogrundade ovetenskapliga argument som till exempel att abort skadar kvinnor fysiskt. Detta motstånd finns även i Sverige, men är svagare än i många andra länder. Genom myter och direkt felaktiga påstående försöker de undergräva tilltron till abortvården och den svenska aborträtten.

Vårdvägran, som innebär att vårdpersonal vägrar utföra en abort med hänvisning till sitt samvete är ett tydligt exempel på detta. Vårdvägrarna kallar det samvetsfrihet. Det skulle innebära att den som söker sig till abortvården skulle riskera att möta personal som ifrågasätter sitt val och sin rätt till vård. I Europadomstolen ligger just nu ett fall med två svenska barnmorskor som vägrar att utföra abortvård, men ändå vill arbeta som barnmorskor. Deras rättsfall fall drivs med stöd av ADF, en resursstark amerikansk anti-abortorganisation som arbetar strategiskt för att genom gradvisa försämringar av aborträtten med målet att avskaffa aborträtten.

I Sverige pågår också en diskussion om att sänka den övre tidsgränsen för abort. Vård av extremt för tidigt födda barn sammanblandas med abortvård. Ofta låter det som att sena aborter är vanligt förekommande och att det sker med livsdugliga foster. Det påstås att foster överlever aborter i Sverige. Syftet är tydligt, att urholka aborträtten. Något som skulle få allvarliga konsekvenser för gravida i Sverige. Hundratals personer som får veta att fostret bär på obotlig sjukdom eller svåra missbildningar skulle mot sin vilja tvingas genomgå en hel graviditet. Den våldtagna 16-åringen som förträngt sin graviditet tills den blev synlig för omgivningen skulle tvingas bli mamma. Och vad skulle konsekvenserna bli för den svårt psykiskt sjuka kvinna där ingen uppmärksammat graviditeten förrän i vecka 21?

RFSU har arbetat med abortfrågan sedan vi grundades 1933. Abort handlar om rätten att bestämma över sin framtid och sitt liv. Begränsningar av aborträtten får alltid konsekvenser, för kvinnors frihet, hälsa och liv.

Vi är många som står bakom den svenska abortlagstiftningen, den är en grundläggande rättighet och centralt för ett jämställt samhälle. Idag är internationella dagen för säkra aborter. Sverige ska vara stolta över att vi har en lagstiftning som säkerställer gravidas rätt att bestämma om graviditeten ska fullföljas. Detta är något vi aldrig får ta för givet. Idag visar vi vårt stöd för aborträtten.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU