Till sidans huvudinnehåll

Djupt ohederligt angrepp mot RFSU

En viktig debatt om hur vi kan motverka sexuella övergrepp och främja ömsesidig njutning är på väg att slarvas bort genom påhopp och angrepp mot RFSU. Det skriver Hans Linde i en slutreplik i Svenska Dagbladet.

Det är välkommet och efterlängtat med en diskussion om hur vi bäst arbetar för att alla unga ska vara fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Men en viktig debatt om hur vi kan motverka sexuella övergrepp och främja ömsesidig njutning är på väg att slarvas bort genom påhopp och angrepp mot RFSU. Att som Marcus Svensson (SvD Debatt 15/9), påstå att RFSU ”förringar och förminskar förnedring och våld mot kvinnor” och har ”förvridits i kvinnofientlig riktning” är inte bara felaktigt, det är djupt ohederligt. Unga förtjänar en nyanserad och sansad debatt.

Utgångspunkten för RFSU:s arbete är att med kunskap och samtal ge människor möjlighet att fatta beslut om sin egen kropp och sexualitet. Vårt arbete och våra metoder vilar på forskning och vår långa erfarenhet. Vårt mål är tydligt: sex ska alltid kännas bra – före, under och efter oavsett hur eller med vem du har sex. Och RFSU är inte nöjda förrän det är så för alla.

För tydlighetens skull: RFSU anser inte att barn ska titta på porr. Vi är kritiska mot porrindustrin och många av de ideal och normer som förmedlas i mainstreamporren. RFSU tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp, oavsett om de är på film eller inte. Det har vi gjort sen vi grundades 1933.

Men alla unga som nu sitter med funderingar om sin kropp, sin sexualitet och om porr är inte hjälpta av en vuxenvärld som tar avstånd i debattartiklar. Unga behöver vuxna som lyssnar, tar dem på allvar och som litar på att de, med stöd och kunskap, har förmågan att fatta kloka beslut om sin kropp och sexualitet.

Som ett komplement till skolans egna arbete erbjuder RFSU lärare material och metoder för hur de kan samtala om sex och relationer. På uppdrag av skolor träffade vår informatörer 20 000 elever förra året. Vi samtal om det som elever själva efterlyser; sex, relationer, hbtq-frågor, ömsesidig lust, kommunikation, gränser – och porr. Vi vet att när eleverna får möjlighet att lyfta sina olika tankar och reflektera om porr så kan vi stärka dem i att förhålla sig kritiskt till porren. Men vi vet också att skambeläggande tystar samtalen och lämnar unga ensamma med sina frågor och livsval.

Men de viktiga samtalen om sex, kommunikation och ömsesidighet behövs på flera arenor. Därför bedriver RFSU också sexualupplysning på bland annat anstalter, fritidsgårdar, hvb-boenden och festivaler. Och vårt arbete gör skillnad, 2018 fick RFSU, polisen, Svensk Live och länsstyrelserna pris av Brå, Brottsförebyggande rådet, för att vårt gemensamma arbete hade minskat de sexuella övergreppen och utsattheten på musikfestivaler.

Genom RFSU:s arbete med Upplysning på olika språk (UPOS) får kvinnor tillgång till viktig information om bland annat sexuellt våld, lust och njutning och myter om mödomshinnan på 15 olika språk. Bara vår film ”När sex gör ont” på tigrinja har haft 114 000 visningar.

RFSU:s klinik började på 70-talet som första klinik i Sverige att arbeta med personer som utsatts för våldtäkt. Vi erbjuder än i dag stöd och behandling för en mångfald av sexuella frågor och problem.

När FN antog nya globala riktlinjer för sexualundervisning 2018 hade RFSU framgångsrikt drivit att de skulle inkludera frågor om ömsesidig lust – och möjlighet för unga att ställa frågor om porr. Ett annat exempel är att vi genom vårt internationella arbete har bidragit till att unga i Bolivia och Kambodja får sexualundervisning och därmed möjlighet att prata om livsviktiga frågor.

Jag är bedrövad av att se hur vår verksamhet nu svartmålas. Att det sprids myter om att RFSU skulle uppmuntra barn att titta på porr, att vi säljer glidmedel för att unga tjejer ska få mindre ont när de utsätts för övergrepp och att RFSU skulle vara finansierade av porrindustrin. Ungas hälsa och rättigheter är alldeles för viktigt för att förminskas till slagträ på debattsidor och på sociala medier. Nu behöver vi tillsammans fokusera på att lyssna på unga, ta de viktiga samtal som unga själva efterfrågar och stärka arbetet för att främja ungas sexuella hälsa.

Hans Linde
Förbundsordförande RFSU

Läs Hans Lindes slutreplik i SVD här