Till sidans huvudinnehåll

Facebook censurerar viktig sexualupplysning

"Sluta med er godtyckliga moralism" skriver RFSU:s ordförande Hans Linde i Aftonbladet.

Facebook, Youtube, Snapchat och Instagram censurerar allt mer av både sexualupplysning och våra liv utifrån sin egen moral och regler som satts upp bakom stängda dörrar.

För RFSU och många med oss innebär det att vår sexualupplysning begränsas. I grunden försvårar det möjligheterna för oss alla att söka viktig information, att ställa frågor och berätta om våra liv.

Frågor om sex, relationer och kroppar kan väcka många frågor och starka känslor. Det möter vi bäst med öppna samtal och kunskap. Vi vet att sexualupplysning är avgörande för att vi ska ha frihet att kunna fatta egna beslut om våra kroppar och sexualitet.

Att kunna få ställa frågor, dela sina erfarenheter och öppet reflektera över sitt liv utan att mötas av moralism och censur hjälper oss förstå våra kroppar, våra känslor och vår personliga integritet.

Det finns en hunger efter information! Internet och sociala medier har bidragit med fantastiska möjligheter och är ofta det självklara valet när vi vill föra samtal och söka information. Men vad vi får tala om på sociala medier blir allt mer godtyckligt.

När UMO, ungdomsmottagningen på nätet, skulle sprida sin kondomkampanj ”Kom förberedd” stoppades materialet helt på Facebook, Instagram och Snapchat. På Youtube sattes en åldersgräns på 18 år.

På andra sidan Atlanten hade någon tyckt att svenska ungdomar inte skulle få information om säker sex och hur oönskade graviditeter kunde förebyggas.

RFSU startade för ett par år sedan UPOS, upplysning på olika språk. Vi ville nå ut till personer som inte har svenska som modersmål för att alla har rätt till kunskap. Vi har producerat filmer på 14 olika språk om preventivmedel, abort, könsstympning, slidkransen, graviditet, lust och njutning.

Men filmerna stoppas av Facebook. Varför ska en person med somaliska eller dari som modersmål inte kunna få bra information om sina rättigheter och sin hälsa?

Hiv-prevention, romaner om transpersoner, bilder på ammande föräldrar, utställningen ”Tusen år av kvinnokraft” på Stockholms läns museum och Liberala Ungdomsförbundets valannons med två män som kysste varandra har fastnat i censuren.

Det begränsar yttrandefriheten för oss alla och slår hårt mot insatser för jämställdhet, sexuell hälsa och förebyggande av sexuellt våld.

Censuren motiveras ofta med argument om att informationen är ”stötande” eller att vi behöver skyddas.

Mobbning och övergrepp på nätet måste självklart bekämpas. Det är bra att det finns begränsningar och regler. Men frågan är hur de sätts upp, vem som har makten och hur vi kan utkräva ansvar av dem som fattar besluten. Och arbetet mot kränkningar får aldrig ske på bekostnad av vår frihet att få söka information och samtala om sexualitet, kroppar och relationer.

Att till exempel ordet “sex” i dag automatiskt stoppar informationen begränsar möjligheten till livsviktig kunskap.

Sociala medier är inte ensamma om att försöka censurera samtal om sexualitet och relationer. I Polen försöker regeringspartiet förbjuda sexualundervisning och utropar hbtq-fria zoner.

I Indonesien vill religiösa krafter kriminalisera information om preventivmedel. Det ryska förbud mot ”propaganda” för ” ”icke-traditionella sexuella relationer” omöjliggör samtal om sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

Det är djupt oroväckande att högerpopulister, konservativa religiösa grupper och sociala medier förenas i sin vilja stoppa sexualupplysning.

Vi behöver tillsammans stå upp för rätten till kunskap, samtal och sexualupplysning! Det är dags att ställa högre krav på Facebook och andra sociala medier. Vi accepterar inte att de godtyckligt bestämmer vilken information vi ska få och inte.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU