Till sidans huvudinnehåll

Unga är inte hjälpta av angrepp på RFSU

RFSU anser att barn inte ska titta på porr. Men barns frågor om porr måste tas på allvar. Skambeläggande och den kristna moralism som Claphaminstitutet förespråkar, är ingen framkomlig väg. Det skriver RFSU:s ordförande Hans Linde i en replik i Expressen.

Debatten om unga, sex och porr skakar om. Vittnesmål från framför allt tjejer om övergrepp och sex som inte varit lustfyllt måste tas på allvar. Vuxenvärlden behöver ta ansvar, lyssnar på unga och orkar se helhetsbilden. Men unga är inte hjälpta av vuxna som får panik, förenklar eller ägnar sig åt ohederliga angrepp på oss om faktiskt möter unga i deras vardag. 

Ett tydligt exempel på detta är den konservativa kristna tankesmedjan Claphaminstitutets attack på RFSU och vårt arbete för att fler unga ska få samtal om sex, relationer och porr utifrån sin egna frågor och behov. Enligt Clapham har RFSU ”gått i bräschen för de attityder till pornografi som vi nu skördar frukten av”. 

Låt oss klargöra

Det är därför på sin plats att klargöra vad RFSU tycker, hur vi arbetar och vår roll i skolans sexualundervisning. 

Sexualundervisning är en obligatorisk del av skolan sedan 1955 och regleras i läroplanen. Ansvaret för sexualundervisningen ligger på skolans huvudmän. Tyvärr vittnar många lärare om att de saknar verktyg och stöd för att bedriva sexualundervisning. Alltför många elever får inte svar på sina frågor i skolan. RFSU har därför i decennier arbetat för att sexualundervisning ska bli obligatorisk på lärarutbildningen. Nu ska det äntligen bli verklighet.

“Alla unga förtjänar stöd och verktyg för att kunna reflektera om porr och förhålla sig kritiskt.”

RFSU:s arbete är ett komplement till skolans egna insatser. Vi erbjuder material och metoder till lärare. På uppdrag av skolor håller våra informatörer samtal om det som elever själva efterlyser; sex, relationer, ömsesidig lust, kommunikation, gränser – och porr. 

Vi träffade 20 000 elever

Förra året träffade RFSU 20 000 elever. Vi vet de flesta unga har schyssta värderingar, är kritiska till porr och vill att sex ska vara lustfyllt och ömsesidigt. Men unga efterlyser vuxna som lyssnar, förmedlar kunskap och stärker unga att själva kunna fatta beslut om sin kropp och sexualitet.

2019 genomfördes en oberoende utvärdering av RFSU:s arbete i skolan av företaget Splitvision. Den kritik som Claphaminstitutet riktar mot oss delades inte av eleverna. Tvärtom var eleverna positiva till den kunskap och den möjlighet till reflektion de fått när de fått besök av RFSU. Bland annat lyfte eleverna fram RFSU:s förmåga att skapa öppna och inkluderande samtal om svåra frågor.

Kristen moralism hjälper inte

RFSU anser att barn inte ska titta på porr. Men barns frågor om porr måste tas på allvar. Alla unga förtjänar stöd och verktyg för att kunna reflektera om porr och förhålla sig kritiskt. Skambeläggande och den kristna moralism som Claphaminstitutet förespråkar, är däremot ingen framkomlig väg. Då tvekar unga att lyfta sina frågor, då tystnar de viktiga samtalen och vi lämnar unga ensamma med sina tankar och beslut om sina liv.

Av Hans Linde
Förbundsordförande RFSU