Till sidans huvudinnehåll

Barnvagnsmarschen 2021: Gravid i pandemin - en fråga om liv och död

Barnvagnsmarschen är RFSU:s årliga marsch mot mödradödligheten i världen. I fem dagar, med start på onsdag 26 maj, kommer människor över hela Sverige marschera på 94 olika orter i Sverige. På grund av pågående pandemi går varje deltagare sin egen marsch och registrerar sina steg tillsammans med alla tusentals andra som också går. I år pågår kampanjen mellan 26-30 maj 2021. Årets tema är: Gravid i pandemin – en fråga om liv och död!

Varför en barnvagnsmarsch mot mödradödligheten?

Varannan minut dör en kvinna av en graviditet eller förlossning. Det här går att förändra - allt som behövs är politisk vilja och resurser! Därför har RFSU anordnat Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet sedan 2010. Barnvagnsmarschen är ett sätt att få uppmärksamhet för denna viktiga utvecklingsfråga och skapa engagemang kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Temat för 2021 års marsch är: Gravid i pandemin - en fråga om liv och död!

Att bli gravid kan på många håll i världen innebära en risk för livet. Det är en pågående katastrof vi sällan pratar om. Just nu pågår samtidigt en annan humanitär kris, coronapandemin. Som i alla kriser drabbas kvinnor och flickor hårt, särskilt i utsatta områden och fattiga samhällen. Coronakrisen är inget undantag.

För första gången på 30 år ökar nu mödradödligheten i världen. Det är ett tydligt trendbrott efter att siffrorna annars sakta gått ner. En ny undersökning från the Lancet har sammanställt ett 40-tal olika studier som har gjorts i sammanlagt 17 länder. Den visar en betydande ökning av mödradödlighet och även en ökad andel dödfödda foster, utomkvedshavandeskap och sämre psykisk hälsa bland gravida kvinnor. Särskilt i låg- och medelinkomstländer. Orsakerna spås vara minskad och försämrad mödravård i spåren av pandemin snarare än sidoeffekter av viruset i sig.

Undersökningen visar att pandemin inneburit minskad tillgång till mödravård, försämrade hälsovårdssystem, ändrade samhällsstrukturer och påverkan på världens ekonomi genom lockdowns, störningar i vården, rädsla att gå till vårdinrättningar.

Mödradödligheten går att förebygga med ökad finansiering och politisk vilja. Pandemin har satt ljus på behovet av förbättrade och mer jämlika hälsosystem, av mer jämställda samhällen och av mer politiskt samarbete. Vi behöver koordinera arbetet bättre mellan stater, FN-organ och organisationer inom civilsamhället. Det är nödvändigt för att år av minskad mödradödlighet i fattiga delar av världen inte ska gå förlorade. Pandemin är global, arbetet mot mödradödlighet måste också vara det.

Fakta om mödradödlighet

  • Varannan minut dör en kvinna av en graviditet eller förlossning.
  • Varje år dör tiotusentals flickor och kvinnor av osäkra aborter.
  • Mödradödligheten i världen har ökat med 30% under det senaste året. När samhällen stängs ner till följd av Covid-19 leder det till kraftiga begränsningar inom mödra- och förlossningsvården. Tillgången till preventivmedel, säkra aborter och sexualundervisning minskar. Kvinnor får dessutom svårare att ta sig till mödravård och förlossning på grund av rådande restriktioner. Beslutsfattare väljer samtidigt att flytta pengar från mödrahälsovården till insatser mot Covid-19.
  • Mödradödligheten kan stoppas! Tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, säkra aborter och mödrahälsovård skulle förhindra 9 av 10 dödsfall bland gravida och nyförlösta.