Till sidans huvudinnehåll

EU-valet 2019

Dina sexuella rättigheter hotas. Inför Europaparlamentsvalet 2019 vill RFSU att fler parlamentariker står upp för jämställdhet, hbtq-personers rättigheter, civilsamhället och EU:s bistånd.

I EU:s medlemsländer finns ett ökande antal partier och regeringar med nationalistisk eller extremistisk prägel. De har ofta en negativ syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Dessa partier ifrågasätter rätten till abort, sexualundervisning och arbetet för jämställdhet och hbtq-personer. I parlamentet finns politiker som tvärtom står upp för dessa rättigheter – men de behöver bli fler!

Fler Body Right Defenders i Europaparlamentet!

RFSU vill att EU-parlamentet ska fortsätta ta ställning för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därför driver vi inför EU-valet i maj några viktiga och avgörande frågor:

Jämställdhet

RFSU vill se att:

  • EU antar en femårig jämställdhetsstrategi från och med år 2020.
  • EU och fler av dess medlemsländer ratificerar Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

HBTQ

RFSU vill se att:

  • EU antar en femårig hbtq-strategi från och med år 2020 för att förstärka EU:s arbete för hbtq-personers rättigheter.

Civilsamhället

RFSU vill se att:

  • EU står upp för civilsamhällets utrymme, frihet, organisering och varande genom att ekonomiskt stöd till civilsamhället säkerställs och att organisationers ackrediteringar till EU:s institutioner bibehålls.

EU:s bistånd

RFSU vill se att:

  • EU antar en förnyad handlingsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet, en Gender Action Plan III från år 2021. Den ska inkludera ett tydligt fokus på kvinnors och flickors SRHR.
  • EU ökar sitt bistånd till SRHR.

Body Rights Defenders. Det vill RFSU inför EU-valet (pdf)