Till sidans huvudinnehåll

RFSU Stockholm på Stockholm Pride

Äntligen Pride! Under Stockholm Pride 2021 arrangerar RFSU Stockholm intressanta panelsamtal och seminarium. Alla evenemang går att delta direkt från Pride House eller Zoom.

Vårt digitala prideprogram för 2021

Body Rights 2030 – folkbildning för en hållbar global utveckling 5 aug kl. 14.30-15.15 
Hur kan sexualundervisning bekämpa fattigdom? Hur kan ökad tillgång till mensskydd göra att fler flickor får gå i skolan? Hur kan säkrare aborter rädda liv?
 
Under Stockholm Pride bjuder RFSU Stockholm Sanna Vanno in till ett samtal för att öka kunskapen om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hänger ihop en med hållbar, global utveckling och med FN:s mål i Agenda 2030. Denna föreläsning handlar om hur Sexualundervisning, icke-diskriminering och aborträtt är tre sätt att göra världen mer hållbar.
 
Sanna Vanno är beteendevetare och sexualupplysare med fokus på barn och unga.
 
Panelsamtal om porr och porrfilter 6 aug kl. 14.00-14.45 
Debatten kring porr och porrfilter går het! Under Stockholm Pride bjuder RFSU Stockholm in till ett samtal där vi samlat forskare och praktiker för att samtala om dessa frågor.
 
Alla paneldeltagarna har olika ingångar i frågan men har alla det gemensamt att de vill motarbeta alarmism. Vårt syfte är att med stöd av forskning och beprövad erfarenhet ge tankeverktyg för att utveckla fungerande och långsiktiga strategier för ungas sexuella och reproduktiva hälsa.
 
Moderator:
Helena Meyer, föreläsare och tidigare sakkunnig i frågor om ungas nätsäkerhet på Fryshuset och Friends
 
Paneldeltagare:
Eli Linderholm, legitimerad psykolog som jobbar primärt med trauma
Elza Dunkels, forskar om barn och internet
Paula Dahlberg, feministisk debattör och föreläsare med erfarenhet av prostitution och porr
Siri Lindqvist, leg. barnmorska och sexolog, arbetar på ungdomsmottagning
Sanna Vanno, beteendevetare och sexualupplysare med fokus på barn och unga
 
Polyparaplyet - existentiellt, psykologiskt, juridiskt och personligt 7 aug kl. 16.00-17.45 
Under Stockholm Pride håller RFSU Stockholm ett fartfyllt digitalt panelsamtal om relationer utanför tvåsamhetsnormen med Martina Hallin, Tanja Sunihina, Martin Candell, under ledning av Aurora Brännström.
 
Vi utgår från frågor som ställts i förväg, men ger även utrymme för frågor som kommer in under samtalet. Ambitionen är att hinna svara på så många som möjligt, och att blanda högt och lågt. Ställ allmänna frågor om du inte har personlig erfarenhet av att leva polyamoröst, och mer specifika om du har det.
Vilka begrepp ryms under begreppet “polyparaplyet”? Vad innebär det att leva “poly”? Hur funkar det juridiskt? Psykologiskt? Varför väljer människor att leva normöverskridande? Och är det alltid ett val? I detta panelsamtal belyser vi vanliga begrepp och andra myter. Vi blandar hård fakta med levda erfarenheter.
Programpunkten vänder sig både till dig som är nyfiken på ämnet, och dig som har kunskap om det.
 
Maila dina frågor i förväg till aurora.brannstrom@rfsu.se, eller ställ dem i chatten under själva panelsamtalet.