Till sidans huvudinnehåll

Argument och myter om abort

Sverige har en bra abortlag. Men idag ifrågasätts aborträtten från flera håll. Myter och faktafel sprids om den vård som bedrivs. Här reder vi ut vad som gäller.

Fem argument för rätten till abort

1. Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa

Reproduktivt självbestämmande är en mänsklig rättighet som är fastställt i ett flertal internationella konventioner.

2. Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle

Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle. Aborträtten är kopplad till de mänskliga rättigheterna rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till privatliv och värdighet och rätten till ickediskriminering.

3. Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter

Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs ändå, men under osäkra former.

4. Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter

I genomsnitt dör 5 kvinnor i timmen på grund av osäkra aborter. 47 000 kvinnor dör per år och miljontals får svåra komplikationer.

Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen. Ingreppen görs ofta sent i graviditeten, ofta används smutsiga instrument och det är vanligt att aborten genomförs av kvinnan själv eller av personer som inte är kunniga.

5. Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.

Fem myter om abort

1. "Sträng abortlagstiftning minskar andelen aborter"

Fakta: Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975 då den nuvarande abortlagstiftningen trädde i kraft. Hur mycket av denna ökning som var reell och hur mycket som avspeglar ändrade rapporteringsrutiner går inte att avgöra. Antalet aborter har efter 1975 varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. 2018 genomfördes 36 000 aborter i Sverige. 

Källa: Socialstyrelsens statistik om aborter

2. "Sverige har inget heltäckande regelverk gällande aborter"

Fakta: Sedan 1975 har svenska kvinnor själva rätt att besluta om abort till och med den artonde graviditetsveckan. Efter vecka 18 krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Efter graviditetsvecka 18 får abort endast utföras om Socialstyrelsen har givit tillstånd baserat på att synnerliga skäl föreligger. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret vid tillfället antas vara livsdugligt utanför livmodern. 

Källa: Abortlagen (1974:595)

3. "Dagen efter-piller orsakar en abort"

Fakta: Dagen efter-piller är inte ett abortpiller utan ett preventivmedel. Pillret avbryter inte en graviditet utan ser till att en graviditet aldrig påbörjas. Det aktiva medlet Levonorgestrel förhindrar att ägglossningen äger rum samt förhindrar ett befruktat ägg att fastna på livmodern.

Mer information på umo.se 

4. "Majoriteten av kvinnorna mår psykiskt dåligt efter en abort"

Fakta: Både svensk och internationell forskning visar att få kvinnor får besvär efter abort och att lättnad är den dominerande känslan. Samstämmig forskning har visat att det är tiden före abort som vanligtvis upplevs som svårast. När kvinnan beställt tid för abort är beslutet för det mesta genomarbetat och välgrundat. Många upplever känslor som lättnad och befrielse. Aborten sågs som en nödvändighet och ett ansvarstagande och upplevdes som en lösning på den krisartade situation som den ofrivilliga graviditeten utlöst.

Källa: Läkartidningen

5. "Det är svårt att få barn efter en abort"

Fakta: Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.

Källa: Vårdguiden