Till sidans huvudinnehåll
Demonstranter håller upp plakat framför en stor påvemössa.

Abortmotstånd idag

Trots att det finns ett starkt stöd för den abortlag vi har i Sverige, både bland allmänhet och politiker, får vi inte ta aborträtten för given. Det finns abortmotståndare i Sverige.

Abortmotstånd förenar värdekonservativa och högerextrema

Historiskt har abortmotståndet främst drivits av religiösa och värdekonservativa grupper. Ett annat slags abortmotstånd kommer från högerextrema och nationalistiska grupperingar.

I Sverige drivs abortmotståndet av en liten men välfinansierad grupp. På senare år har abortmotståndarna organiserat sig över nationsgränserna. De försöker påverka både nationella politiker och beslutsfattare på Europanivå.

Så agerar abortmotståndarna

Glöm bilder på blodiga foster och "ja till livet"-kampanjer. Dagens abortmotståndare talar sällan om att förbjuda abort. I stället försöker de inskränka aborträtten och försämra tillgången till abort. I många länder har det handlat om att tvinga kvinnor att resa för att få tillgång till säkra aborter, både inom sina länder och utomlands. Det gör att tillgången till abort blir en ekonomisk fråga.

I Sverige är det framför allt vårdvägran i form av så kallad "samvetsfrihet" och tidsgränsen för abort som abortmotståndarna fokuserar på. Genom att använda juridik snarare än slagord försöker abortmotståndarna få sin vilja igenom.  

Vårdvägran – inte samvetsfrihet – är abortmotstånd

En vanlig typ av abortmotstånd är att argumentera för vårdvägran, ofta genom att använda ord som ”samvetsfrihet” när man talar om abortvård. I praktiken vill de tillåta vårdpersonal som barnmorskor och läkare att vägra att utföra aborter om det går emot deras personliga åsikter.

Många länder tillåter vårdvägran på detta sätt och det har kraftigt minskat tillgången till abort. Det finns exempel där kvinnor dött efter att läkare vägrat att utföra abort, trots att kvinnans liv varit i fara. I vissa regioner i Italien vägrar 90 procent av gynekologerna att utföra abort, trots att abort är tillåtet enligt lag. 

RFSU anser att vårdvägran i form av ”samvetsfrihet" eller "samvetsklausuler" inte hör hemma inom hälso- och sjukvården. Vården ska utgå från patientens behov och rätt till vård. Det är ingen rättighet att jobba som gynekolog eller barnmorska, men det är en rättighet att få bästa möjliga abortvård.

Abortmotståndare vill ändra gränsen för fri abort

Abortmotståndarna vill också ändra gränsen för när i graviditeten man får göra abort. Vissa politiker pratar öppet om att ändra gränsen för fri abort från graviditetsvecka 18 till vecka 12.

Framför allt brukar abortmotståndarna prata om aborter som görs efter vecka 18, det som brukar kallas sena aborter. Här vill abortmotståndarna måla upp en bild av att vården aborterar livsdugliga foster, något som inte stämmer. 

RFSU anser att Sverige har en bra abortlag och att reglerna för senare aborter är tydliga. Barnmorskor och läkare är överens om hur en god vård ska se ut och har sammanfattat det i ett brev till Socialstyrelsen, konsensusdokumentet (pdf).