Till sidans huvudinnehåll

Aborträtten i Sverige – det säger lagen

Den svenska abortlagen från 1975 ger alla kvinnor rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Fri abort i Sverige – till och med vecka 18

Rätten till fri abort gäller oavsett varför man vill göra abort, och det är alltid den gravida som bestämmer. Att göra abort kostar som ett vanligt läkarbesök. 

Aborten görs på olika sätt beroende på hur länge man varit gravid. De flesta aborter i Sverige görs tidigt i graviditeten. Läs mer om hur en abort går till här

Alla har rätt till abort i Sverige

Det gäller även för asylsökande och papperslösa. Även utländska kvinnor har rätt till abort i Sverige. Då bekostas aborten av kvinnan själv eller hennes hemland.

Fakta om aborter i Sverige

2021 utfördes 33 697 aborter i Sverige. 

61 procent av aborterna utfördes före vecka 7, 86 procent före vecka 9. 

Abort är vanligast bland kvinnor i ålder 25-29 år.

Det finns två typer av abort, medicinsk och kirurgisk. 2021 var 96 procent av alla aborter medicinska. 

Drygt en procent av alla aborter, 516 stycken, utfördes efter vecka 18.

Källa: Socialstyrelsen

Abort efter vecka 18

Efter vecka 18 måste man ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd för att få göra abort. Först måste man genomgå en utredning av kurator och läkare, och efter det beslutar Socialstyrelsens rättsliga råd om man ska få göra abort eller inte.

"Synnerliga skäl"

Abort efter vecka 18 är tillåtet om det finns ”synnerliga skäl”. Det vanligaste skälet till en sen abort är att man upptäckt fosterskador. Senare abort kan också beviljas av sociala skäl – till exempel om den som är gravid är mycket ung, har svåra livsförhållanden eller missbruk.

Fostret får inte vara "livsdugligt"

Abort är inte tillåtet om fostret bedöms kunna överleva utanför kvinnans kropp. I lagen uttrycks det som att fostret inte får vara livsdugligt. Formuleringen om livsduglighet gör att lagen är flexibel och kan följa den medicinska utvecklingen. Idag fungerar det i praktiken så att Socialstyrelsens rättsliga råd inte godkänner abort efter vecka 22 om fostret antas vara livsdugligt.

Om graviditeten hotar kvinnans liv kan den avbrytas även efter vecka 22. Då klassas det inte som abort utan ”avbrytande av havandeskap” och man försöker då rädda barnet om det är möjligt.