Till sidans huvudinnehåll

När aborträtten fyllde 40 år

Sverige har en fascinerande, rik, hoppfull men bitvis också mycket mörk sexualpolitiskt historia. Den 1 januari 2015 var det 40 år sen Sveriges lagstiftning om fri abort antogs i praktiken. Så här firade vi!

För 40 år sedan var rätten till den egna kroppen absolut inte en självklarhet. Det finns en historielöshet om konsekvenserna av bristen på sexuella och reproduktiva rättigheter idag - samtidigt som tystnaden och stigmat kring abort fortfarande finns kvar.

RFSU vill hjälpa till att skapa ett öppnare samtal kring abort - både i vardagen och bland beslutsfattare. Vi vill även skapa opinion och synliggöra att aborträtten fortfarande inte är en självklarhet i många delar av världen. Idag ser vi en backlash i Europa gällande reproduktiva rättigheter med ett växande abortmotstånd när socialkonservativa och nationalistiska vindar blåser. Bland Sveriges riksdagspartier stöder alla utom Sverigedemokraterna abortlagen från 1975 och den har ett fortsatt brett stöd hos befolkningen.

Genom upplysning och politisk påverkan kan vi öka kunskapen och bryta stigma och tystnad. Kvinnors rätt att själva bestämma om de ska föda barn eller inte är en grundläggande mänsklig rättighet.

Därför uppmärksammade och firade vi #Abort40 – rätten till att själv bestämma över sin kropp.

Detta hände i höst för kampanjen Abort 40

  • Vi samlade in 40 personliga, anonyma berättelser om att göra abort.
  • Vi publicerade löpande artiklar om historiska händelser kring aborträtten 1930-1975.
  • Vi lanserade en helt ny skrift; "Om abort" den 7 oktober.
  • Vi skapade en film där vi får möta verkliga berättelser från kvinnor som varit oönskat gravida och konsekvenserna av en restriktiv abortlagstiftning. Filmen lanserades tillsammans med en konstutställning i december i Stockholm.
  • RFSU:s aborträttsnätverk höll workshops i aborträttsargumentation på olika lokalföreningar under hösten.
  • Vi skapade ett helt nytt utbildningsmaterial om aborträtten så att vi kan fortsätta arbeta med frågan inom och utanför RFSU de nästkommande 40 åren!

Länge leve aborträtten!