Till sidans huvudinnehåll

Så ser RFSU på sex mot ersättning

RFSU efterlyser mer kunskap om situationen för personer som har sex mot ersättning i Sverige. Det är viktigt att förändra samhällsnormer för att minska efterfrågan på sexuella tjänster. RFSU menar också att det behövs mer kunskap om hur den svenska sexköpslagen påverkar de som har sex mot ersättning.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Kvinnor, män och transpersoner som säljer sex tillhör de allra mest utsatta i samhället och det behövs fler sociala insatser som riktar sig till denna grupp.

Därför använder RFSU begreppet "sex mot ersättning"

RFSU använder begreppet sex mot ersättning, eftersom det är ett bredare begrepp och innefattar fler former av transaktioner än enbart sex mot betalning.

RFSU undviker begrepp som prostitution, prostituerad, sexarbete och sexarbetare eftersom de bara delvis beskriver hela fenomenet och kan upplevas som stigmatiserande.

Att förändra strukturella maktordningar kräver långsiktigt arbete

Det finns flera problem med sex mot ersättning, både på samhälls- och individnivå. Många far illa och utnyttjas i människohandel för sexuella ändamål, trafficking, vilket är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. RFSU ser att det finns strukturella maktordningar, rörande till exempel kön, etnicitet och nationalitet, som begränsar individers val och positioner i samhället.

Det behövs ett aktivt arbete med samhällsnormer för att minska efterfrågan på sex mot ersättning. Stigma, utsatthet och diskriminering av individer som har sex mot ersättning måste upphöra.

RFSU vill inte riva upp sexköpslagen – men tycker att den ska utvärderas

RFSU arbetar inte för att riva upp sexköpslagen från 1999. Vi anser dock att det finns för lite kunskap om hur lagen påverkar de som har sex mot ersättning i Sverige. Vi vill därför att sexköpslagen – och annan lagstiftning som påverkar – utvärderas.

En majoritet av de som har sex mot ersättning i Sverige idag är migranter. Därför är det viktigt att en sådan utvärdering också belyser situationen för dessa personer.

Fler sociala insatser behövs

Personer som har sex mot ersättning har rätt att bli lyssnade på. De har rätt till trygghet och samhällsstöd utan att någon dömer dem – oavsett om de vill sluta sälja sex eller inte. Människor ska inte heller kunna utvisas på grund av att de har sex mot ersättning.

Det internationella arbetet behöver anpassas efter lokal kontext

För att arbeta med frågor som rör sex mot ersättning globalt behövs en hel rad olika strategier och metoder. Dessa behöver ha sin grund i det lokala samhällets erfarenheter och kunskap. Metoderna kommer därför att variera beroende på kontext och sammanhang. Fattigdom, maktstrukturer, ojämställdhet, synen på hbtq-personer, korruption, nivå av fungerande rättsstat är bara några faktorer som man måste ta hänsyn till i detta arbete. RFSU stödjer därför inte förslag att exportera den svenska sexköpslagstiftningen. 

Svårt att nå fram med information och preventivmedel enligt internationella aktörer

Viktiga aktörer som WHO, UNAIDS och UNFPA menar att kriminalisering av sexköp försvårar möjligheten att nå ut med information om sexuell hälsa och preventivmedel till personer som har sex mot ersättning. RFSU vill att Sverige arbetar med sociala insatser och för att säkerställa tillgången till information om sexuell hälsa och preventivmedel.