Till sidans huvudinnehåll

Sexualbrottslagstiftningen

Vi vill se insatser för att nya sexualbrottslagstiftningen ska få normativ verkan.

Den nya sexualbrottslagstiftningen ska dra om gränsen för den sexuella integriteten och skicka tydliga signaler om att sex ska vara frivilligt och ömsesidigt. Frågor om sex, kommunikation och gränser är centrala frågor i en god sexualupplysning och viktiga i att förebygga sexuella övergrepp. För att en ny lagstiftning ska få en normativ verkan måste den kombineras med förebyggande insatser och informationsinsatser.

Det våldsförebyggande arbetet måste också innefatta hur maskulinitet skapas och visa på den koppling som finns mellan maskulinitet, våld och sexuella övergrepp.

RFSU kommer att arbeta för att förändra negativa beteenden och lyfta de goda sociala normerna. RFSU kommer även att bidra med relevant kunskapsbaserad information om kropp och sexualitet.

RFSU vill se:

  • att en ny frivillighetsbaserad lagstiftning kombineras med resurser för ett normförändrande arbete kopplat till sexualitet
  • att den statliga planerade informationskampanjen ska nå alla unga i Sverige och visa på positiva sociala normer  
  • att den nya lagstiftningen ska följas upp av forskare