Sexuell hälsa – ett geografiskt lotteri

Sverigebarometer, en rapport som RFSU gett ut sedan 2010, mäter hur bra varje län är på sexualpolitik, vård och hälsa. Barometern visar på stora skillnader i stöd och service mellan landets 21 län och regioner.

Läs vår senaste undersökning i Sverigebarometer 2016.

Om undersökningen

Sverigebarometern jämför hur olika det kan vara i landet vad gäller sexologiska mottagningar, ungdomsmottagningar, subvention av preventivmedel, sterilisering, assisterad befruktning, aborter, sexualbrott, våldtäkter och stöd till dem som utsatts för sexualbrott.

Skillnader och regioner och län

Det kan skilja mycket mellan svenska regioner och län – på vissa ställen har ungdomsmottagningarna sommarstängt medan andra har öppet hela sommaren. Men barometern visar också att saker förändras över tid: Till exempel halverades antalet aborter bland 20–25-åringarna i Norrbotten på tre år, strax efter att man infört generösa subventioner på preventivmedel.

Men mycket återstår att göra, i det geografiska lotteriet kan du få betala många hundra- eller tusenlappar mer i avgift beroende på vilken region du bor i.

RFSU anser att det är orättvist med så stora skillnader beroende på bostadsort och arbetar för att jämna ut skillnaderna.

Arkiv: