Till sidans huvudinnehåll

”Så ska vi förhindra att mammorna dör” (Aftonbladet)

I dag presenterar biståndsministern en svensk satsning som ska minska mödradödligheten. Kommenterar detta i en debattartikel i Aftonbladet gör Anders Nordström, generaldirektör Sida, Bengt Westerberg, ordförande Svenska Röda Korset, Clara Hellner Gumpert, ansvarig internationalisering Karolinska Institutet, Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU, Anna Nordfjell, internationell sekreterare Barnmorskeförbundet.

Att bli gravid i Sverige förknippas för de flesta med glädje. Att bli gravid i Demokratiska Republiken Kongo kan vara en dödsdom. Det gäller också vid abort. Kvinnor överallt i världen gör abort vare sig det är lagligt eller inte. Varje år avlider 70?000 kvinnor i sviter av osäkra aborter.

Vi vet att oacceptabelt många kvinnor och barn i världen dör helt i onödan till följd av dålig mödravård. Vi vet också att det går att halvera dödstalet på ett decennium om det finns politisk vilja och tillräckligt med pengar. Men vi befarar att de initiativ som tas runt om i världen för att förbättra situationen riskerar att få mycket begränsad effekt om de inte samordnas. Därför måste vi agera gemensamt. Nu.

Därför satsar Sverige 100 miljoner kronor under 2009 för att förstärka och samordna arbetet mot mödradödlighet i världen.

I dag går startskottet för satsningen som ger Sverige ökade möjligheter att bidra till att sudda ut vår tids kanske största skamfläck på utvecklingsområdet. En referensgrupp med representanter från departement, enskilda organisationer, universitet, professionella föreningar och den privata sektorn kommer att borga för en effektiv samverkan i Sverige.

Siffrorna över situationen i världen talar för sig själva. En halv miljon kvinnor dör varje år under graviditet och förlossning. Det är lika många kvinnor som föder barn i Sverige under fem år. Om vi dessutom räknar in alla de kvinnor och barn som dör på grund av dålig mödrahälsovård, så handlar det om ofattbara 7,3 miljoner årligen. Det motsvarar tre fjärdedelar av den svenska befolkningen.

Kampen mot mödra- och barnadödligheten i fattiga länder har hittills gett magra resultat. FN:s Millenniemål 5 att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar är det enda av utvecklingsmålen där vi hittills knappt har sett någon förbättring alls i låginkomstländer.

För att nå Millenniemål 5 krävs

  • att ytterligare 234 miljoner kvinnor föder på vårdkliniker som erbjuder vård med hög kvalitet för normala förlossningar och kan hantera komplicerade förlossningar, alternativt snabbt remittera dessa.
  • ytterligare 276 miljoner mödravårdsbesök.
  • ytterligare 234 miljoner eftervårdskontrollerför mammor och spädbarn.
  • ytterligare 1,1 miljoner hälsoarbetare och administratörer så att Världshälsoorganisationens mål om åtminstone 2,3 hälsoarbetare per 1000 invånare uppnås.
  • att ytterligare 58 miljoner par använder moderna preventivmedelsmetoder 2015.

Det finns flera orsaker till att så lite har hänt. Bristande ekonomiska resurser är en viktig faktor. Dessutom råder det brist på möjligheter till säkra och lagliga aborter samt tillgång till preventivmedel i låginkomstländer. Ofta saknas dessutom den politiska viljan. Dessa problem förstärks av den rådande maktstrukturen som placerar kvinnor och unga i botten på samhällshierarkin. Inte heller givarsamfunden har lyckats säkerställa ett samlat och effektivt stöd för en mer positiv utveckling. Bland annat har det saknats fungerande samordning på global nivå.

Här finns mycket mer att göra. Vi ser oroande tendenser till att olika organisationer gör kortsiktiga insatser för att få se snabba resultat av de egna satsningarna i stället för att agera långsiktigt och samordnat. Sverige vill genom initiativet påverka globala aktörer att lyfta frågorna, motivera nationella politiker att prioritera mödrahälso- och abortvård i sina hälsosektorer och bidra med konkret stöd till utbildning av barnmorskor, akut förlossningsvård och förbättrad tillgänglighet. Det gör vi tillsammans med samarbetsländerna och andra aktörer.

verige avsätter årligen ungefär fyra miljarder kronor av biståndet för hälsorelaterade insatser. Av dessa är ungefär 75 procent inriktade på att förstärka sexuella och reproduktiva rättigheter. Den extra satsning som nu görs sträcker sig inledningsvis över tre år, men är tänkt att löpa fram till målåret för millenniemålen, år 2015.

För att nå resultat är det viktigt att Sverige inte bara fokuserar på själva barnafödandet utan även arbetar med den bredare problematiken kring sexuella och reproduktiva rättigheter. Dessutom är det avgörande att parallellt påverka den komplexa och ojämlika verklighet som majoriteten av världens kvinnor lever i.

Vi vill att en önskad graviditet ska vara lika positiv, livsbejakande och glädjande i Kongo som den är i Sverige.

Anders Nordström, generaldirektör, Sida

Bengt Westerberg, ordförande, Svenska Röda Korset

Clara Hellner Gumpert, ansvarig internationalisering, Karolinska Institutet

Åsa Regnér, generalsekreterare, RFSU

Anna Nordfjell, internationell sekreterare, Barnmorskeförbundet