Mordet på hbt-aktivisten David Kato (SvD Brännpunkt)

Med anledning av mordet på hbt-aktivisten David Kato skriver Åsa Regnér på SvD Brännpunkt om situationen för homosexuella i Afrika, vikten av mänskliga rättigheter och det faktum att regeringen har som förslag att stänga ett flertal ambassader.

Nu aviserar media att flera ambassader, däribland den i Uganda, hotas av nedläggning. Samtidigt nås vi av beskedet att en ledande hbt-aktivist i Uganda, David Kato, har mördats i sitt hem. David Kato var en föregångsperson för hbt-rörelsen i Uganda och i hela Afrika och var en viktig försvarare av mänskliga rättigheter. Tillsammans med andra modiga aktivister arbetade han för hbt-personers rättigheter i ett land där fördomar och hat mot homosexuella är omfattande och våld mot hbt-personer har blivit vardag. David Kato och hans vänner var medvetna om de risker som arbetet innebar men valde ändå att vara öppna med sin sexuella läggning, övertygade om alla människors lika värde och rättigheter och om att förändring är möjlig.

Under senare år har en homofobisk våg svept över delar av Afrika, där Ugandas inställning har inspirerat andra länders alltmer repressiva hållning mot homosexuella. Under 2009 och 2010 har Ugandas parlament diskuterat ett lagförslag som förespråkar dödsstraff för homosexuella som har hiv eller ”har upprepat samkönat sexuellt umgänge”. Sverige, genom ambassaden i Uganda, spelar en viktig roll i dialogen med Ugandas regering angående lagförslaget och Sverige var också ett av de länder som först kritiserade lagförslaget. Förslaget har ännu inte gått igenom vilket bör tolkas som att dialogen har gjort skillnad. Ett annat tecken är att den ugandiska tidning som publicerade bilder på ledande hbt-personer, inklusive David Kato, med texten ”Häng dem” , har förbjudits publicera denna typ av material. Men mordet på David Kato är ett tydligt exempel på att kampen för de mänskliga rättigheterna i Uganda har en lång väg att gå.

Mänskliga rättigheter står i centrum i det svenska biståndet och Sveriges engagemang kan spela en livsavgörande roll för utsatta grupper. Det är i ljuset av detta som RFSU ser mycket allvarligt på regeringens förslag att stänga ett flertal ambassader. Sverige är ett av de få länder inom EU och i världen som öppet och konsekvent driver svåra frågor inom det område som kallas ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”, t ex hbt-rättigheter, ungdomars tillgång till preventivmedel och sexualupplysning samt rätten till säker och laglig abort. En konsekvens av nedläggningen av ambassader blir bl a att vi förlorar möjligheten att direkt försvara de sexuella och reproduktiva rättigheterna för människor, som behöver detta stöd. Sveriges aktiva röst och närvaro behövs.