Över en och en halv miljarder unga behöver preventivmedel nu

Över en och en halv miljard människor är unga som är eller snart kommer att bli sexuellt aktiva. För att kunna fånga potentialen hos denna stora ungdomsgeneration så måste vi börja prata om sex, skriver Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU och dess nordiska systerorganisationer i Göteborgs-Posten.

2011 är ett speciellt år, det är året då världens befolkning kommer att uppgå till sju miljarder – det största antalet människor vi någonsin varit på jorden.

Hälften av befolkningen i världen är ungdomar under 25 år. Nära nio av tio, 86 procent, av dem bor i utvecklingsländer. I de allra fattigaste länderna är upp till 60 procent av befolkningen ungdomar.

Så många unga är utan tvekan en stor tillgång för världen. Unga människor har möjligheten att bidra till utveckling och demokratisk förändring, liksom vi har sett i Mellanöstern och Nordafrika under våren. Men samtidigt skapar detta särskilda behov.

En av utmaningarna, som det inte pratas särskilt mycket om, är unga människors behov av sexuell och reproduktiv hälsa. Över en och en halv miljard människor är unga som är eller snart kommer att bli sexuellt aktiva. För att kunna fånga potentialen hos denna stora ungdomsgeneration så måste vi börja prata om sex.

Efterfrågan på preventivmedel, sexualundervisning och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa kommer att öka dramatiskt. Efterfrågan på moderna preventivmetoder kommer att öka med 40 procent de kommande 15 åren. Det är oroande nyheter eftersom 215 miljoner kvinnor redan i dag saknar tillgång till preventivmedel, framförallt i de fattiga länderna. Det är kvinnor som antingen inte vill ha fler barn eller som vill skjuta upp sin nästa graviditet.

En av konsekvenserna riskerar att bli ett stort antal oönskade graviditeter bland ungdomar i utvecklingsländer. Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är den ledande dödsorsaken för tonårsflickor i Afrika. Varje år genomgår mellan två och fyra miljoner ungdomar en osäker abort som hotar att ta deras liv eller skada dem allvarligt.

Dödsfall och svåra skador är mänskliga tragedier som skulle kunna undvikas samtidigt som de utgör en enorm börda för hälsosystemen i redan resurssvaga länder.

Med de rätta förutsättningarna på plats är unga människor de som kommer att skapa demokratisk och ekonomisk utveckling i sina länder. Om unga människor har makten att bestämma om, när och med vem de vill ha sex och om när och hur många barn de vill ha, så kommer deras möjligheter att bidra vara betydligt bättre.

Tyvärr vägrar många regeringar i utvecklingsländerna att prata om unga människors, och särskilt unga kvinnors, rättigheter av politiska, religiösa eller andra skäl – framförallt i samband med sexuell och reproduktiv hälsa.

Därför uppmanar vi, fyra organisationer från Sverige, Danmark, Norge och Finland, de nordiska regeringarna, att göra gemensam sak och sätta unga människors sexuella och reproduktiva hälsa högst på den internationella agendan. Nästa år kommer Earth Summit att hållas i Rio de Janeiro och det internationella samfundet arbetar för att etablera ett nytt ramverk för hållbar utveckling. De nordiska regeringarna bör ta ledningen i arbetet för att sätta unga människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i centrum för dessa diskussioner.

Misslyckas vi med att möta ungas behov i utvecklingsländerna i dag kommer problemen att förvärras till morgondagen och decennier framöver.

Åsa Regnér, Generalsekreterare RFSU, Sverige

Hellevi Hatunen, Chef för internationellt arbete, Väestoliitto, Finland

Bjarne B. Christensen, Generalsekreterare, Sex og Samfund, Danmark

Anja Sletten, Tf chef, Sex og politikk, Norge