Sätt press på Polen, Birgitta Ohlsson (Expressen, Sidan 4 Debatt)

Debattartikel publicerad på Expressens debattsida Sidan 4: Debatt.

EU:s ordförandeland, Polen, har fått en ny regering. Det är angeläget att den nygamla ledningen ser kvinnors rättigheter som en del av de mänskliga rättigheternas som EU ska värna.

Abortfrågan var en viktig fråga under den polska valrörelsen och redan i september flyttade motståndarna fram positionerna. Med stöd av den katolska kyrkan försökte de driva igenom ett lagförslag om totalförbud för abort. De lyckades inte men marginalen var oerhört knapp då bara fem röster skilde. 

Det politiska och religiösa motståndet mot kvinnors rätt till abort ökar i flera EU-länder. Men i två uppmärksammade fall har Europadomstolen kritiserat Polens oförmåga att säkerställa kvinnors aborträtt. Domstolen kritiserar att inte ens när graviditeten hotade kvinnans hälsa, eller när fostret var allvarligt skadat, så fick hon möjlighet att göra abort.

I veckan samlas EuroNGOs, ett nätverk av europeiska organisationer som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till en konferens i Warszawa. RFSU är ordförande för nätverket som uttryckt stor oro för den senaste utvecklingen i Polen. 

Att Polen som är en del av den europeiska unionen lagstiftar mot kvinnors rättigheter är odemokratiskt. Vi förväntar oss ett kraftfullt agerande i den politiska dialogen mellan den svenska EU-ministern Birgitta Ohlsson och den nya polska regeringen. Liksom ett fortsatt stöd för de inhemska röster som vill utmana Europas strängaste abortlagstiftning.

Bild: Folkpartiet