Abort är en stor fråga för republikanerna

Vi är många som följt diskussionen efter Todd Akins uttalande om att kvinnor som blir våldtagna inte kan bli gravida och därför inte behöver tillgång till aborter. Inte minst lyssnade jag på ett samtal som Studio Ett höll i den 22 augusti med Billy MacCormac.

MacCormac sympatiserar med republikanska partiet och är verksam på en PR-byrå i Stockholm. Hans kommentarer kring Akins uttalande om våldtäkter och aborter lämnade mig väldigt arg men också undrande.

MacCormac påstår i radioprogrammet att abortfrågan egentligen inte är så viktig för de flesta republikaner. Han sa ungefär så här: ”De flesta tycker inte att det är så bra med aborter, särskilt inte de sena. Det är en högljudd falang som gör sig hörda och det är media som blåser upp det eftersom frågan väcker känslor.”

”2011 var ett rekordartat år för abortmotståndet i USA, med 92 nya lagar i 24 delstater.”

Retoriken är otroligt upprörande. Republikanerna inför hinder för kvinnor att få tillgång till aborter i delstater där de har makten. 2011 var ett rekordartat år för abortmotståndet i USA, med 92 nya lagar i 24 delstater som specifikt attackerar aborträtten. Det sker genom att abortsökande kvinnor, som fortfarande har laglig rätt till aborter, tvingas att se på ultraljudsbilder av det foster de har valt bort, tvingas att lyssna på fostrets hjärtljud, tvingas att vänta en viss tid för att få göra en abort, tvingas till rådgivning av sin läkare om fostret och annat för att försvåra processen för kvinnor.

Vidare införs regler som försvårar för abortkliniker att hålla öppet och bedriva verksamhet, vilket ytterst drabbar de kvinnor som tvingas resa långa sträckor för att nå en klinik. Man har till och med börjat tala om talar om "TRAPS" - Targeted Regulation of Abortion Providers. Mississippis sista abortklinik kämpar just nu för sin överlevnad och nyligen tvingades en av Tennessees sista kliniker att stänga. Detta görs alltså trots att MacCormac menar att frågan bara engagerar människor i marginalen, att den inte är viktig för partiet.

Republikanska presidenter förbjuder mottagare av amerikanskt bistånd att informera om och utföra säkra aborter i fattiga länder, även med ANDRA givares medel, trots att mödradödlighet till följd av osäkra aborter är en mycket viktig dödsorsak i tredje världen, men frågan är alltså ändå inte viktig för partiet? Eller för väljarna?

Republikanska kvinnor säger att de nu fått nog och kommer att rösta på Obama på grund av abortfrågan, men trots det menar alltså MacCormac att frågan på marginalen i partiet. Enligt vems världsbild? Kommande partikonvent förväntas föreslå att aborter ska förbjudas för att partiet inte tycker frågan är viktig? Knappast.

Det som hänt i och med Akins uttalande är att det absurda i argumentationen,

”Det absurda i argumentationen, kvinnoföraktet och okunskapen har kommit i dagen.”

kvinnoföraktet och okunskapen har kommit i dagen. Han gick för långt och det var ingen förberedd på.

När MacCormac fortsätter i Studio Ett och säger att det är bra att förändringar kan göras på delstatsnivå sjunker han ytterligare. Han visar på den cyniska inställning som finns kring denna fråga och till kvinnors liv. Jag frågar mig om MacCormac har sett studier över hur osäkra aborter fördelar sig efter inkomst i världen? Ju sämre ekonomiska resurser en kvinna har, desto osäkrare abortmetoder hänvisas hon till där aborter försvårats eller förbjudits. Är det alltså de mest resurssvaga som ska ta sig i kragen och flytta till en annan stat?

Resultatet av er politik är att kvinnor ska skämmas och kröka rygg. Det hade varit klädsamt om MacCormac, och andra representanter för partiet, åtminstone stod upp för att de anser att läkare vet bättre än kvinnor om deras egna kroppar, att fostret är viktigare än kvinnan och att kvinnor inte ska ha rätt att välja själva.

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU