Till sidans huvudinnehåll

Bryt tabut runt mens – stärk kvinnors hälsa (Aftonbladet debatt)

I dag är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Rätt till hälsa och till vatten och sanitet är mänskliga rättigheter – och det är dags att tala högt om hur viktigt detta är för den hälft för världens befolkning som menstruerar.

Visste du att i dag menstruerar över 300 miljoner människor i världen? Ungefär hälften av jordens befolkning kommer att ha runt 3 500 mensdagar under sin livstid. Samtidigt har 2,5 miljarder människor inte tillgång till en privat och säker toalett och en stor andel av dessa vet inte hur de ska ta hand om sin hygien i samband med mens. Hur är det möjligt att mensens påverkan på flickors och kvinnors hälsa och liv får så lite uppmärksamhet och väldigt sällan kopplas till mänskliga rättigheter?

Just nu pågår arbetet med att forma gemensamma mål för en hållbar värld och utveckling efter 2015. Vi menar att SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och universell tillgång till vatten, sanitet och hygien måste ingå i de nya målen.

Se bara på frågan om mens som få makthavare pratar om. Skulle det vara på samma sätt om det handlade om mäns och pojkars kroppar? Troligen inte!

Menstruation har kommit att kallas det sista tabut. Så är det både i Sverige och i världen, men konsekvenserna blir tydligare och allvarligare i fattiga samhällen. På grund av den skam och tystnad som omgärdar mens, har mens länge glömts bort i arbetet med mänskliga rättigheter världen över.

Bristen på kunskap om intimhygien och tillgång till hygieniska och nedbrytbara mensskydd i världens fattigaste samhällen leder till att människor använder det som finns omkring dem; smutsiga trasor, torkad djuravföring, eller hö. Mensstigma och bristen på toaletter gör att en av tio afrikanska tjejer uteblir från skolan varje månad. Bara i Etiopien beräknas hälften av alla tjejer stanna hemma flera skoldagar under mensen. Det innebär veckor av förlorad kunskap varje år.

Synen på mens gör också att många skäms över sina kroppar vilket får förödande konsekvenser för tjejers självbild och kroppsacceptans – menstruationstabun är ett tydligt exempel på ett globalt förtryck som härstammar från nedsättande föreställningar kring just tjejers och kvinnors kroppar och kön. Det är ett effektivt sätt att kontrollera och exkludera kvinnor och tjejer i samhället.

När tillgång till utbildning, välfärd och hälsa äventyras hotas också hela samhällens möjligheter att ta sig ur fattigdom. Tystnaden kring mens är inte bara en fråga för den del av befolkningen som menstruerar utan påverkar alla.

I dag är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Rätten till hälsa och till vatten och sanitet är mänskliga rättigheter. Det är därför som tillgång till rent vatten och toaletter, kunskap i hygien samt utbildning och information om kroppen och den sexuella och reproduktiva hälsan blir så viktig. Unga kräver att få sexualundervisning i skolorna för att faktiskt få veta hur kroppen fungerar, vad mens är, hur man kan förändra diskriminerande normer och negativa inställningar kring kroppen och förebygga ohälsa. Det är dags att lyssna på dem.

Vi vill att vår svenska regering intensifierar arbetet kring tillgång till rent vatten, toaletter och hygien samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter internationellt. Vi vill också att frågan om menstruella rättigheter blir en synlig del av rätten till hälsa både i Sverige och i världen.

Kvinnor och tjejers mänskliga rättigheter kränks dagligen i världen, särskilt när det handlar om rätten att ta beslut om sin egen kropp. Det är varken acceptabelt eller hållbart att kvinnor och flickor fortsätter att diskrimineras och hållas utanför samhället, politiken, skolor och arbetsplatser – på grund av något så mänskligt som mens.

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare Water Aid.

Rebecka Hallencreutz, ordförande Mensen.

Josefin Persdotter, doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet.