Till sidans huvudinnehåll

Spanska regeringen borde ta sitt förnuft till fånga (Svt opinion)

Vi ser med stor oro på hur abortmotståndet i Europa blir alltmer strategiskt och tar nya vägar. Det senaste landet i raden är Spanien vars konservativa regering har tagit fram ett lagförslag som i princip skulle innebära ett totalförbud mot abort.

Kristina Ljungros på aborträttsdemonstration i Madrid i februari.

Vi på RFSU har följt abortfrågan i Spanien under lång tid och i februari var vi i Madrid för att tillsammans med tiotusentals demonstranter visa regeringen att endast kvinnor kan och bör fatta beslut om sina egna kroppar. I veckan träffade vi Spaniens ambassadör i Sverige för att uttrycka vår oro över att landet nu med stormsteg närmar sig ett abortförbud.

I fredags kom ett uttalande från CGPJ:s, Consejo General de Poder Judicial, konstitutionellt organ som styr domstolsväsendet i Spanien, om lagförslaget. Det var den sista rapporten som begärts in innan frågan kan diskuteras i parlamentet, något som väntas ske under sommaren.

Inte helt oväntat gav CGPJ sitt stöd till regeringens mycket konservativa förslag, även om de politiskt tillsatta ledamöterna haft delade meningar i frågan.

Om lagförslaget går igenom kommer det inte bara att påverka kvinnor i Spanien, utan även runt om i världen.

Spanien ger idag kvinnor möjlighet att avbryta en oönskad graviditet upp till fjortonde graviditetsveckan, vilket är en av de mest progressiva abortlagstiftningarna i Europa. Med det nya lagförslaget skulle Spanien istället sälla sig till de tre länder i Europa som redan i princip totalförbjuder abort, Polen, Irland och Malta.

Förslaget i sin nuvarande form innebär att kvinnor endast ska tillåtas att avbryta en oönskad graviditet av två skäl. Antingen om hon har blivit våldtagen, förutsatt att hon gjort en polisanmälan.

Ett krav på en polisanmälan skulle givetvis ytterligare försvåra och försena möjligheten till en abort, och ett krav på en polisanmälan lämnar kvinnan i en än mer utsatt situation, inte minst om övergreppet begåtts inom en relation.

Det andra föreslagna skälet för att få göra en abort är om kvinnans fysiska eller psykiska hälsa är vid fara, vilket måste intygas av två av varandra oberoende läkare som inte arbetar på samma sjukhus.

Detta kommer att försvåra möjligheterna för kvinnor som redan befinner sig i en utsatt situation, och inte minst för kvinnor som bor på landsbygden med långa avstånd till sjukhus. Det finns inte heller någon lösning på vad som händer om läkarna inte gör samma bedömning.

Detta redan mycket restriktiva och konservativa förslag vill dessutom ge vårdpersonal ökat utrymme att kunna neka till att ge abortvård med hänvisning till samvetsbetänkligheter, samt att det ska införas en obligatorisk väntetid på minst en vecka från det att beslut fattats till att en oönskad graviditet kan avbrytas.

Dagens fria aborträtt som vilar på att kvinnan själv har rätt att fatta beslut om sin kropp och att avbryta en oönskad graviditet kommer därmed helt att försvinna.

En restriktiv abortlagstiftning innebär inte att aborterna blir färre, utan istället måste de kvinnor som önskar avsluta graviditeter att söka sig utomlands där fri abort är lagligt och erbjuds.

Men det blir till ett högt pris eller på illegal och osäker väg i det egna landet. Att tvinga kvinnor i Spanien att resa utomlands för att avsluta en oönskad graviditet kommer få stora konsekvenser i ett land där de ekonomiska problemen är stora och många unga saknar jobb.

I Spanien finns inte bara ett motstånd mot abort utan det finns även regioner där det är svårt för kvinnor att få tillgång till preventivmedel på grund av att apotekspersonal vägrar att sälja preventivmedel med hänvisning till sitt samvete.

Detta handlar endast om en och samma sak - ett motstånd mot kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Vi ser med stor oro på vilka konsekvenser detta lagförslag väntas få, inte bara för kvinnor bosatta i Spanien utan även för frågan i ett internationellt perspektiv.

Spaniens restriktiva lagförslag kommer att används av abortmotståndare i andra länder som en legitimering före inskränkningar i aborträtten i andra länder.

Det kommer med största sannolikhet även att påverka det spanska biståndet inom sexuella och reproduktiva rättigheter.

Vi vädjar därför till den spanska regeringen att ta sitt förnuft till fånga och dra tillbaka detta ogenomtänkta lagförslag och även fortsättningsvis stå upp för kvinnors rättigheter.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU