Till sidans huvudinnehåll

Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven! (Biståndsdebatten.se)

Aids, tuberkulos och malaria drabbar miljontals fattiga människor runtom i världen. Trots det vill Sveriges regering dra ner på stödet till Globala Fonden som bekämpar de tre sjukdomarna. Det minskade anslaget är ett hot mot vår möjlighet att stoppa epidemierna, skriver 159 organisationer i ett öppet brev till Stefan Löfven.

Bästa Statsminister Stefan Löfven,

Vi skriver till dig med ett brådskande ärende, nämligen möjligheten att fundamentalt ändra spridningen av de tre värsta fattigdomsrelaterade sjukdomarna i världen. Sverige är en av medgrundarna till Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria (Globala Fonden) och är dess ledande skandinaviska givare. Globala Fonden har visat att det är möjligt att stoppa spridningen av de här tre förödande sjukdomarna och rädda liv.

Vi blir därför chockade av att den svenska regeringen skär ner på anslaget till Globala Fonden från 850 till 550 miljoner kronor. Sveriges ingångna avtal på 2,5 miljarder kronor för perioden 2014-2016 har redan fördelats till länder i enlighet med Globala Fondens fördelningsmodell. En minskning på 300 miljoner är ett reellt hot mot vår samlade förmåga att stoppa epidemierna och kommer ha en negativ inverkan på många människors liv.

Globala fonden har sedan starten räddat nära 17 miljoner liv. Idag har mer än åtta miljoner människor tillgång till livräddande hiv-behandling, 13 miljoner människor har testats och behandlats för tuberkulos, och 548 miljoner människor har ett myggnät som skydd mot malaria. Med det fulla stödet på 850 miljoner kronor kan Sverige bidra till att rädda 60 000 liv genom program som stöds av Globala Fonden och undvika runt 2,3 miljoner nya fall av de tre sjukdomarna.

De framgångar som åstadkommits under de senaste 10 årens kamp mot de tre sjukdomarna visar vad solidaritet inom det internationella samfundet kan åstadkomma för miljontals människor. Som civilsamhällesorganisationer från hela världen, ser vi särskilt positivt på de gemensamma krafter som kanaliseras via Globala Fonden. De gemensamma krafterna gör att vi kan nå särskilt sårbara grupper, som kvinnor och flickor, som drabbas värst av de tre epidemierna.

Ny statistik visar att vi kan uppnå det globala målet i Agenda 2030 om att stoppa dessa tre epidemier som ett hot mot folkhälsan – om vi ökar våra gemensamma ansträngningar. Samtidigt är det tydligt att om vi slår av på takten kommer spridningen av hiv, tuberkulos och malaria att öka igen vilket berövar kommande generationer hoppet om en värld fri från de tre sjukdomarna.

Vi uppmanar den svenska regeringen att hålla fast vid sina åtaganden inom global hälsa och inte skära ner i sitt anslag till Globala Fonden.

Med vänliga hälsningar,

159 civilsamhällesorganisationer från hela världen