Till sidans huvudinnehåll

Gravida kan tvingas till Sverige för abort

Regeringen bör subventionera abortvård för kvinnor som inte längre får hjälp i våra grannländer.

För fyrtio år sedan reste svenskar till Polen för att avbryta en oönskad graviditet. Nu är situationen på väg att bli den omvända. Förra helgen reste vi tillbaka- för att protestera mot det nya lagförslaget.

Just nu pågår en namninsamling i Polen med krav på att i princip totalförbjuda abort och inskränka den lilla sexualundervisning som finns. Vårdpersonal som kan misstänkas medverkas vid abortvård föreslås kunna dömas för dråp. Förslaget har väckt starka reaktioner och vi besökte nyligen Warszawa för att tillsammans med tusentals personer protestera mot lagförslaget. Det nya lagförslaget kommer från biskopar inom katolska kyrkan och innebär att abort inte ens ska tillåtas vid fosterskador eller när graviditeten är resultat av ett sexuellt övergrepp.

Att olika grupper försöker inskränka abortlagstiftningar i europeiska länder är ingenting nytt. För två år sedan gjordes försök i Spanien och Norge, förslag som på grund av massiva protester sedan fick dras tillbaka. Rumänien har på olika sätt försvårat för personer som vill avbryta en oönskad graviditet genom att införa obligatoriska väntetider eller krav på att titta på ultraljudsbilder. Bakom abortmotståndet hittar vi religiösa, nationalistiska samt värdekonservativa grupper och partier.

Polen tillhör redan i dag ett av de länder i Europa som har de strängaste abortlagstiftningarna. Abort är endast tillåtet om den gravidas liv är vid fara, vid fosterskador eller som ett resultat av ett sexuellt övergrepp.

Nu vill katolska kyrkan göra det än svårare att få rätt till abort och så snart förslaget hade lanserats gick premiärministern ut och gav sitt stöd till förslaget. Så snart förslaget har fått 100 000 namnunderskrifter kan det tas upp i parlamentet.

Namnen samlas in efter gudstjänsterna och genom det sociala trycket blir det svårt att avstå.

Det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa som har egen majoritet i parlamentet väntas stödja förslaget och många vi träffade i Polen var mycket oroliga för att förslaget kommer att bli verklighet.

Att aborter i princip inte är tillåtna i dag i Polen innebär inte att de inte utförs. Liksom i resten av världen utförs aborter ändå, skillnaden är att de blir illegala och osäkra.

På andra sidan landsgränsen, bland annat i Tyskland och Slovakien finns abortkliniker med polsktalande personal som är beredda att ta emot personer som har möjlighet att resa utomlands. I Polen annonseras öppet om gynekologer som erbjuder ”full gynekologisk service” eller som hjälper till att ”återställa mensen”.

Uppskattningsvis görs årligen 200 000 aborter, antingen utomlands eller illegalt i Polen. För den som har råd finns alltid möjligheten att köpa en säker abort medan framförallt unga, fattiga kvinnor får betala det högsta priset. Om pengarna inte räcker kan till exempel bedövning eller andra delar bortförhandlas.

Nyligen gjordes ett stort framsteg i Polen när akut p-piller tilläts. Men även detta är regeringen nu i full färd med att strypa tillgången till då de väntas införa ett krav på recept från en läkare för att personer ska kunna köpa ett akut p-piller. Då akut p-piller måste tas så fort som möjligt och det, speciellt på mindre orter, kan våra svårt att hitta en läkare som är beredd att skriva recept kommer detta drastiskt försvåra situationen.

Sverige fick sin nuvarande abortlagstiftning 1975, före det reste svenskar till Polen för att kunna avbryta en oönskad graviditet. Idag är situationen den omvända.

Vi, tillsammans med många andra, kommer att fortsätta lyfta frågan för att skapa det tryck som fick Spaniens och Norges regeringar att dra tillbaka sina inskränkningar i abortlagstiftningarna.

Sveriges röst är viktig och vi hoppas på att regeringen kommer att agera om förslaget kommer till parlamentet. Under alliansregeringen fick utländska kvinnor rätt till abort i Sverige. Det är dock få som kommer till Sverige för att avbryta en oönskad graviditet, dels på grund av att det saknas information på olika språk om att abortvården är tillgänglig för utländska kvinnor men även på grund av att kostnaden för abortvården är hög.

Oavsett vad som händer med lagförslaget i Polen vore ett gott initiativ för en feministisk regering att subventionera abortvård för personer som inte kan få tillgång till abortvård i hemlandet. Det skulle göra verkligen skillnad för de mest utsatta som idag tvingas förlita sig på illegala och osäkra aborter.

Kristina Ljungros
förbundsordförande, RFSU

Ingrid Frisk
sakkunnig, RFSU