Till sidans huvudinnehåll

När vetenskapen vinner över värdekonservatism

Äntligen har det tagits ett kliv framåt i FN förhandlingar om unga människors rättigheter och sexuella hälsa. Under sommaren antogs en framåtblickande politisk deklaration om hiv och aids. Det är ett viktigt politiskt åtagande för alla länder i världen om hur de ska stoppa aids helt inom 15 år, i linje med Agenda 2030 och de nya globala målen för hållbar utveckling.

Allsidig och rättighetsbaserad sexualundervisning och sexuell och reproduktiv hälsovård, är oerhört viktigt för en effektiv hivprevention. Den nya deklarationen pekar tydligt ut detta som globala riktlinjer. Omfattande vetenskapliga bevis tydliggör att program som bara fokuserar på information kring avhållsamhet och trohet, inte fungerar i praktiken och heller inte leder till positiva beteendeförändringar för att minska antal nya hivinfektioner hos unga.

RFSU deltog i den svenska regeringsdelegationen för högnivåmötet om hiv och aids i New York i Juni. Idag publiceras en artikel i den medicinska tidskriften the Lancet, där RFSUs sexualpolitiska rådgivare Mikaela Hildebrand medverkar tillsammans med UNAIDS.