Till sidans huvudinnehåll

Vi kräver mer hjälp till gravida i krig och på flykt (Dagens Arena)

Över 800 kvinnor varje dag, året om, ska inte behöva dö bara för att de blir gravida, skriver Maria Andersson, generalsekreterare och Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

Över 800 kvinnor varje dag, året om, ska inte behöva dö bara för att de blir gravida, skriver Maria Andersson, generalsekreterare och Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

I morgon rullar barnvagnar på nära 50 orter i Sverige. Vi samlas för att markera mot den orättvisa i världen som innebär att 800 kvinnor dör och skadas varje dag av en graviditet eller förlossning.

Orättvisan ligger i såväl en ojämlik resursfördelning mellan och inom länder men också en syn på kvinnors egenmakt som fråntar deras rätt att själva bestämma om och när de vill bli föräldrar.

Globalt sett finns ett stort politiskt motstånd mot att ge flickor och kvinnor makt över sina kroppar vilket resulterar i att en kvinna dör varannan minut på grund av graviditet eller förlossning, eller för att hon avbryter en oönskad graviditet.

Värst drabbade är unga tjejer och kvinnor som lever i fattigdom eller i områden drabbade av en humanitär katastrof.
I dagsläget befinner sig 60 miljoner människor på flykt, det är fler än någonsin efter andra världskriget. Vid katastrofer läggs fokus ofta på direkta insatser som vatten, mat och tak över huvudet medan frågor som handlar om förlossningsvård och preventivmedel åsidosätts. Men människor slutar inte bli gravida, och i tider av kris och konflikt ökar ofta det sexuella våldet.

För kvinnor som lever i ett område drabbat av en katastrof eller är på flykt är risken för komplikationer av en graviditet eller förlossning ännu större. De står för tre av fem fall av all mödradödlighet.

I och med den pågående konflikten i Syrien har mödradödligheten ökat med nästan 40 procent sedan 2010.

Nu satsar världen stort på det viktiga humanitära arbetet. Där måste även frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras. Kvinnor på flykt måste ges tillgång till mödrahälsovård, säkra förlossningar, preventivmedel och säkra aborter. Unga som växer upp i flyktingläger måste även ges tillgång till sexualundervisning och preventivmedel.

Alla världens länder har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling. Tillsammans utgör de en gemensam grund för en fredlig, jämlik och hållbar utveckling för alla. Målens uppfyllnad är beroende av varandra men vissa kommer av olika skäl vara svårare att nå än andra.

RFSU och de som går Barnvagnsmarschen kräver att Sveriges feministiska regering driver på så att de globala målen om jämställdhet och hälsa inte faller bort för att det saknas pengar eller för att politiska ledare inte anser kvinnors rättigheter är viktigt.

I handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken har regeringen bland annat åtagit sig att verka för att internationella åtaganden vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter uppfylls och att under 2016 ta ett särskilt initiativ för att stärka samarbetet mellan likasinnade stater runt de här ofta politiskt känsliga frågorna.

Regeringen har en viktig roll genom att visa internationellt ledarskap och stå upp för allas rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Lika viktigt är att ställa krav inom EU och FN på att kvinnors hälsa och rättigheter prioriteras. Här krävs både pengar och global politisk vilja. Över 800 kvinnor varje dag, året om, ska inte behöva dö bara för att de blir gravida.

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU
Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU