Till sidans huvudinnehåll

Därför tackar vi nej till amerikanskt bistånd (SvD)

På sin tredje dag som president meddelade Donald Trump att han återinför den så kallade Global Gag Rule som innebär att alla aktörer som mottar amerikanskt bistånd förbjuds att arbeta med abortfrågan. IPPF, världens största organisation som arbetar med sexuella och reproduktiva rättigheter, kan aldrig acceptera de villkoren och därför tackar vi nej till amerikanskt bistånd.

Låt oss vara tydliga om vad Global Gag Rule, eller Mexico City policy som den formellt heter, handlar om. Den handlar inte om att stoppa finansiering till abortverksamhet, inget sådant amerikanskt bistånd får nämligen förekomma sedan 1973 enligt en annan lag. Global Gag Rule handlar om att stoppa bistånd till aktörer som inte tar avstånd från aborträttigheter, alltså även om det är lagligt i landet och om de arbetar med frågan med helt andra medel än amerikanskt bistånd. Därför kallas den av motståndare för Gag Rule, eller munkavle-regeln.

Policyn infördes på åttiotalet under Ronald Reagan och har återinförts av alla republikanska presidenter sedan dess, lika konsekvent som alla demokratiska presidenter avskaffat den.

Tidigare har regeln gällt bistånd inom området familjeplanering, preventivmedel och annan reproduktiv hälsovård som uppgick till 575 miljoner dollar förra året i den amerikanska

budgeten. Det Trump nu föreslår är att utöka Gag Rule till att gälla allt hälsobistånd, vilket sammantaget uppgick till ca 9,5 miljarder dollar 2016. Det råder inga tvivel om att det riskerar att bli den värsta eran av Global Gag Rule som skådats. En unik studie från 2011 har till exempel påvisat ett starkt samband mellan Global Gag Rule och ökade aborttal samt minskad tillgång till preventivmedel i de länder i Södra Afrika som till hög grad påverkats av policyn.

IPPF och våra medlemmar, däribland RFSU, arbetar i över 160 länder med sexualupplysning, preventivmedel, mödrahälsovård, aborträtten och hbt-personers rättigheter. Genom Gag Rule hotas nu verksamheten i många av de länder där vi levererar grundläggande hälsovård med stöd från bland annat svenska Sida. Vi arbetar ofta i de mest svårtillgängliga områdena och når människor med små ekonomiska resurser, i till exempel Liberia, Elfenbenskusten, Togo, Dominikanska Rebubliken och Guatemala. I Syrien är vi en av få aktörer som fortfarande arbetar med mödrahälsovård.

Vårt kliniska arbete innefattar olika typer av vård: Förlossnings- och mödravård, hiv-testning, screening för livmoderhalscancer, preventivmedelsrådgivning, sexualundervisning, humanitärt arbete i konflikter och katastrofer, arbete mot sexuellt och könsrelaterat våld, mm. Allt detta arbete hotas nu alltså för att vi inte tar avstånd från aborträttigheter. Konkret kommer det drabba verksamheter som i Kenya där vi arbetar med preventivmedelsrådgivning och ett stöd till unga som lever med hiv och förebygger även våld i nära relationer, ett arbete som involverar män. I Nepal arbetar vi med preventivmedelsrådgivning till framförallt migranter och ungdomar. Nedskärningar av den här storleksordningen innebär att vi inte kan stödja 600 sjukvårdscenter, driva lokala kliniker eller mobila hälsotjänster.

Trots konsekvenserna kommer aldrig IPPF att skriva under Gag Rule för att kunna ta emot amerikanskt bistånd. Vi anser att alla ska ha rätt att fatta beslut om sitt eget liv och hälsa. Vi kan inte stödja något som begränsar eller förhindrar en sådan rättighet. Vi respekterar kvinnors och pars rätt att själva bestämma om, när och hur många barn de vill ha. Och detta är ovillkorligt.

Tillgång till sexualupplysning, preventivmedel och abortvård innebär att människor själva får redskap för att kunna bestämma om och när de vill ha barn, vilket möjliggör för flickor att gå klart i skolan och ökar deras möjligheter att få barn. Stöd till dessa frågor minskar även barnäktenskap och minskar antalet barn som tvingas föda barn. Bistånd till sexuella och reproduktiva rättigheter är ett effektivt sätt att minska fattigdomen globalt.

Som internationell organisation ser vi vilken viktig roll Sverige spelar vid internationella förhandlingar, genom att aldrig tveka att stå upp för dessa centrala frågor. Men när det nu blåser hårdare vindar än på länge behöver Sveriges röst bli ännu tydligare och det finns ett akut behov av ökade resurser. Vi välkomnar Nederländernas beslut att öka biståndet till sexuella och reproduktiva rättigheter och hör även att liknande beslut är på gång i Norge. Nu behövs tydliga feministiska röster som gör gemensam sak. Sveriges regering har bjudit in till samtal med oppositionen för att diskutera frågan och det är ett steg i rätt riktning och vi uppmanar därför alla partier i riksdagen att stödja ett initiativ till ökat anslag till just sexuella och reproduktiva rättigheter i vårändringsbudgeten.

Vi uppmanar också Sveriges regering att ta ledarskap och bilda allianser med andra progressiva länder för att under de kommande fyra åren bevaka och säkra finansiering till och hög politisk svansföring för reproduktiva rättigheter. Vi har redan mobiliserat våra nätverk i kampen för kvinnors självklara mänskliga rättigheter. Den kampen måste vi nu föra tillsammans!
Tewodros Melesse, generalsekreterare IPPF
Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU och styrelseledamot IPPF
Maria Anderson
, generalsekreterare RFSU

Fakta: IPPF är världens största organisation som arbetar med sexuella och reproduktiva rättigheter med 152 medlemsföreningar och verksamhet i 172 länder. IPPF bildades 1952 och en av grundarna var svenska RFSU.