Till sidans huvudinnehåll

Rörelsen She Decides inger hopp – ett år efter Trumps gag rule

För ett år sedan startade Sverige och tre andra länder rörelsen She Decides som en reaktion på Trumps beslut att stoppa bistånd till organisationer som arbetar med abort. Under första året samlade rörelsen in 445 miljoner dollar och över 40 000 individer har blivit She Decides-vänner. Nu, mer än någonsin, behövs Sveriges röst. Det skriver biståndsminister Isabella Lövin och RFSU:s ordförande Hans Linde.

Sexton miljoner flickor och tonåringar föder varje år barn, och de flesta av dem lever i låginkomstländer. Oönskade och påtvingade graviditeter går att förebygga. Men rätten till preventivmedel och säkra aborter är idag under attack. För exakt ett år sedan startade därför Sverige tillsammans med fyra andra länder She Decides - en rörelse som blivit en global kraft för alla kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp.

Totalt går så många som 22 miljoner kvinnor och flickor runtom i världen igenom osäkra aborter varje år. Aborterna utgör uppemot 13 procent av världens mödradödlighet. Studier från Världshälsoorganisationen visar att förbud och begränsning av lagliga aborter inte resulterar i färre antal aborter, utan i att fler kvinnor och flickor dör till följd av osäkra, illegala aborter. Trots detta var ett av president Trumps allra första beslut vid makten förra året att återinföra och utvidga den så kallade Mexico City Policy. Ett beslut som hindrar amerikanskt bistånd från att finansiera utländska icke-statliga organisationer som utför, förordar eller ens informerar om kvinnors och flickors rätt till abort.

Mexico City Policy har fått det genomslag som President Trump önskat sig. USA:s utrikesministerium publicerade nyligen en rapport om genomförandet av policyn. Enligt rapporten har hittills av över 700 avtalspartner endast fyra av USA:s samarbetspartner och tolv underleverantörer på hälsoområdet valt att inte förnya sina avtal. De allra flesta har tvingats skriva under avtal som förbjuder dem att arbeta med abortfrågan.

Policyn slår mot alla organisationer som jobbar med hälsofrågor och får amerikanskt bistånd och påverkar därför inte bara tillgången till abort utan även tillgången på exempelvis mödrahälsovård och preventivmedel. Civila samhällsorganisationer, en viktig kraft för kvinnors rättigheter, tvingas till tystnad, det är därför Mexico city policy också går under det träffande smeknamnet Global gag rule den globala munkavleregeln. Många av RFSU:s partners och vänner runt om världen vittnar om ett splittrat civilsamhälle där alla tvingas välja sida; stå upp aborträtten och förlora amerikansk finansiering, eller vara medvetet tyst och se flickors och kvinnors liv riskeras på grund av ofrivilliga graviditeter och osäkra aborter.

Idag för exakt ett år sedan tog Sverige tillsammans med Belgien, Danmark och Nederländerna initiativet till She Decides - en rörelse för att öka mobilisera politiska krafter över hela världen och öka det ekonomiska stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). She Decides-rörelsen inger hopp om att vi tillsammans kan åstadkomma förändring. Hittills har över 40 000 individer blivit SheDecides-vänner och tagit ställning för kvinnor och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp. Det första året samlades över 445 miljoner US dollar in och flera länder, däribland Sverige, har aviserat att de kommer öka stöden ytterligare under 2018.

Redan innan Mexico City Policy infördes fanns enorma behov av politiskt och finansiellt stöd till flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Till exempel behövs motsvarande 100 miljarder per år för att ge alla flickor och kvinnor i utvecklingsländer tillgång till moderna preventivmedel och preventivmedelsrådgivning.

I sex länder i världen råder totalförbud mot abort och ytterligare ett sextiotal länder har restriktiv eller mycket restriktiv abortlagstiftning.  Konsekvenserna av President Trumps politik, t ex minskad tillgång till preventivmedel och ökad mödradödlighet, kan vi ännu inte överblicka.

Ett av de mest effektiva sätten att begränsa kvinnors och flickors egenmakt, deltagande och inflytande är att begränsa deras tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Bristande kunskap om hur kroppen fungerar, barn- och tvångsäktenskap, diskriminerande lagstiftning och könsstereotypa värderingar och normer begränsar kvinnors och flickors möjligheter att gå i skolan, delta i arbetslivet, göra sin röst hörd och få politiskt inflytande. Sämre tillgång till utbildning och inkomst påverkar i sin tur den totala ekonomiska utvecklingen i hela länder och regioner.

Kvinnor och flickors rätt att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är av högsta prioritet i utvecklingssamarbetet. Sveriges regering och RFSU har olika roller i detta arbete men står upp för kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Vi uppmanar alla, såväl individer som företag och civilsamhällesorganisationer, att bli SheDecides-vänner på shedecides.com. Nu, mer än någonsin, behövs Sveriges röst.

Isabella Lövin, minister internationellt utvecklingssamarbete

Hans Linde, ordförande RFSU

Läs artikeln i Omvärlden