Till sidans huvudinnehåll

Sveriges stöd till sexuella och reproduktiva rättigheter viktigare än någonsin

När samtal nu förs om hur nästa regering ska formas är det avgörande att partierna lyssnar på sina väljare och inte kompromissar med Sveriges engagemang för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, skriver Hans Linde, RFSU, och Mariann Eriksson, Plan Sverige.

Runt om i världen mobiliserar motståndet mot sexuella och reproduktiva rättigheter – aborträtten hotas samtidigt som tillgången till såväl preventivmedel som sexualundervisning är starkt ifrågasatt. Högerextrema och populistiska krafter världen över hotar att vrida klockan tillbaka till en tid då kvinnors och flickors enda uppgift var att föda barn.

Sveriges utvecklingssamarbete behöver ett ökat fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter oberoende av hur den nya regeringen ser ut. Vi – RFSU and Plan International Sverige – vill att Sveriges kommande regering oavsett partipolitisk färg fortsätter vara en stark röst för alla människors rätt att kunna bestämma över sitt liv och sin kropp, exempelvis överleva sin graviditet och slippa förtryck på grund av sexuell läggning.

I dag saknar över 200 miljoner kvinnor och flickor över 15 år tillgång till preventivmedel. Behoven är egentligen ännu större. Flickor som är yngre räknas nämligen inte med i statistiken. Detta trots att två miljoner flickor under 15 år föder barn varje år. Kvinnor och flickor fortsätter att dö i osäkra aborter. Individer förtrycks och diskrimineras för sin sexuella läggning eller könsidentitet.

I konflikt- och katastrofsituationer är bristen på preventivmedel och tillgång till säker abort än mer akut, medan risken att utsättas för sexuellt våld kraftigt ökar. För flickor ökar också risken att tvingas in i barnäktenskap, sexslaveri och människohandel.

6 miljarder dollar fattas

Samtidigt råder i dag stor brist på finansiella medel till sexuell och reproduktiv hälsa i låg- och medelinkomstländer. I flera av våra stora humanitära kriser är bristen akut. Forskningsinstitutet Guttmacher menar att det fattas 6 miljarder dollar årligen för att tillgången till och information om preventivmedel till flickor och kvinnor ska kunna säkras.

Till detta kommer den så kallade ”munkavleregeln”, Global Gag Rule. Regeln återinfördes 2017 av Trump-administrationen och innebär att organisationer som tar emot amerikanskt hälsobistånd inte får arbeta med, eller ens informera om, frågor som rör abort. Men många av de organisationer i låg- och medelinkomstländer som informerar om säker abort har ett långt bredare mandat, där även mer allmän information om reproduktiv hälsa, sexuellt våld och hur man undviker oönskade graviditeter ingår.

Nu tvingas dessa organisationer välja mellan att sluta sitt viktiga arbete eller förlora stora delar av sin budget. Dessutom vet vi att antalet osäkra aborter, till följd av "munkavleregeln", riskerar att öka snarare än minska. FN-statistik visar att det varje år genomförs omkring 25 miljoner osäkra aborter som resulterar i närmare 23 000 dödsfall – men mörkertalet antas samtidigt vara stort. De stora förlorarna är alltså världens flickor och kvinnor.

Sveriges röst viktigare än någonsin

Sveriges bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa är viktigare än någonsin. Samtidigt är det minst lika viktigt att Sveriges politiska röst för detta område fortsätter höras. På den internationella arenan, inklusive inom FN och EU, har Sverige spelat en avgörande roll för att flytta fram positionerna för kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Inte minst när det kommer till särskilt kontroversiella områden som flickors och kvinnors rätt till säker abort, HBTQI-personers rättigheter och barn och ungas rätt till sexualundervisning. Sverige har också spelat en roll när det kommer till att lyfta in dessa frågor i globala diskussioner om humanitärt bistånd.

Sverige hörs och gör skillnad. Vi vet att våra frågor har starkt stöd hos svenska folket och en bred majoritet i riksdagen. När samtal nu förs om hur nästa regering ska formas är det avgörande att partierna lyssnar på sina väljare och inte kompromissar med Sveriges engagemang för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vår röst får inte tystna och det svenska biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste öka – både till bredare utvecklingsprogram och i humanitära insatser. Sveriges kommande regering, oavsett partipolitisk färg, måste fortsätta stå upp för alla människors rätt till sin framtid, sin kropp och sin sexualitet.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige