Till sidans huvudinnehåll
FN-flaggan

Vad gör RFSU i FN?

RFSU arbetar med att påverka den svenska regeringen att driva frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i olika FN-sammanhang. Här är några exempel på handlingsplaner och rättigheter som haft betydelse för RFSU:s engagemang i FN.

“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

FN:s deklaration för mänskliga rättigheter antogs 1948. Där slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter och där räknas de flesta grundläggande mänskliga rättigheterna upp. Den allmänna förklaringen är grunden för de flesta konventioner och andra texter om mänskliga rättigheter som världens länder har kommit överens om de senaste sextio åren.

Kvinnokonventionen

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (förkortas CEDAW, på svenska Kvinnokonventionen) antogs av FN:s generalförsamling 1979. Konventionens syfte är att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor. Den kom till sedan man konstaterat att de överenskommelser på rättighetsområdet som fanns inte räckte till för att försäkra kvinnors rättigheter.

FN:s befolkningskonferens ICPD

På FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 (International Conference on Population and Developement, ICPD) beslutade 179 länder om en handlingsplan som fastställde alla människors rätt till sin kropp och sexualitet. Handlingsplanen från ICPD var banbrytande i sin syn på sexualitet och rättigheter.

20 år senare gjordes en stor utvärdering av hur långt länder kommit för att alla människor ska få tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. Den visade att det finns mycket kvar att göra innan vi kan säkerställa SRHR för alla. ICPD:s handlingsplan fick fortsatt mandat tills vidare.

I november 2019 samlade politiker, aktivister och organisationer för en ny befolkningskonferens, ICPD i Nairobi. På detta möte aktualiseras handlingsplanen från Kairomötet igen. Denna gång handlar det om att kraftsamla för att målen från 1994 ska bli verklighet.

RFSU:s ordförande Hans Linde ingår i FN:s expertgrupp

För att övervaka det globala arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter, och säkerställa att länderna håller sina löften från ICPD, tillsatte FN en oberoende högnivå-kommission. Där ingår RFSU:s ordförande Hans Linde, vilket gör att RFSU och Sverige har en nyckelroll i det här globala arbetet.

Kommissionens första rapport från november 2021 visar att alldeles för lite har hänt. Sexuella och reproduktiva rättigheter har offrats i kölvattnet av coronapandemin, vilket resulterat i ökad mödradödlighet, ökat våld i nära relationer, nya abortförbud och minskat utrymme för civilsamhället.

FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking

1995 antogs den så kallade Peking-handlingsplanen av 189 av världens länder. Handlingsplanen bekräftar besluten tagna vid ICPD, men fastslår också att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är en förutsättning för jämställdhet och deltagande i samhällslivet.

RFSU – del av svenska delegationen

Vid internationella toppmöten som Kvinnokommissionens årliga möten i mars och Befolkningskommissionens årliga möten i april brukar RFSU vara med som en del i den svenska delegationen. RFSU bidrar med expertis och kunskap när Sverige förhandlar om nya texter. RFSU samarbetar också med olika länders delegationer till FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, som granskar hur länderna följer sina åtaganden på området.

UNDPs samlingssida om de globala målen