Till sidans huvudinnehåll
En kvinna i gul sari ger en annan kvinna en ask med preventivmedel.

Bangladesh

I Bangladesh är skillnaderna mellan staden och landsbygden stor. Här samarbetar RFSU med många organisationer för att all ska ha tillgång till samma vård och rättigheter.

Bangladesh ligger i Sydasien och gränsar till Indien och Myanmar. De senaste åren har den ekonomiska utvecklingen lyft många invånare ur fattigdom och Bangladesh har framgångsrikt bekämpat mödradödlighet. Men skillnaderna är stora framförallt mellan stad och landsbygd.

Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsovård är begränsad och diskriminering samt kränkningar av sexuella rättigheter är utbredd. Abort är tillgängligt under särskilda omständigheter. Homosexualitet är olagligt och sexualundervisningen är mycket begränsad.

RFSU:s samarbeten i Bangladesh

Bandhu (Social Welfare Society)

En organisation som arbetar för att alla människor oavsett kön och sexuell läggning ska få tillgång till hälsovård och möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Bandhu är en nationell NGO i Bangladesh som bildades 1997 och de har arbetat bl.a. med hiv/aidsprevention. Bandhu arbetar för att stödja hbt-personers rättigheter och har sedan flera år hälso- och sjukvårdsservice riktad till män som har sex med män (MSM). RFSU:s samarbete med Bandhu består i att stärka och kapacitetsutveckla organisationen för att kunna identifiera och nå ut till nya grupper bland hbti-personer. Bandhu (Social Welfare Society)

BLAST (Bangladesh legal aid and services trust)

En organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och att ge juridisk assistans samt utbilda personer inom rättsväsendet, men även samhället i stort, om kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. BLAST (Bangladesh legal aid and services trust)