Georgien

I Georgien stöttar vi organisationer som arbetar med hbtq-frågor och SHRH. Här finns också vår systerorganisation HERA som arbetar för säker tillgång till abort.

Georgien ligger i Södra Kaukasus och gränsar till Armenien, Azerbajdzjan, Turkiet och Ryssland. Hälften av befolkningen lever i fattigdom och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är begränsad.

Abort är lagligt och Georgien var det första landet i regionen att avkriminalisera homosexualitet, men kyrkan har stark makt och tillgången till säkra aborter är begränsad. Diskriminering av hbtq-personer är också väldigt utbredd.

RFSU i Georgien

Tanadgoma

har varit RFSU:s partner sedan 2010. Fokus har skiftat från att erbjuda vård till att arbeta mer med påverkan. Organisationen utför kvalitativa studier rörande SRHR som sedan utgör grunden i deras påverkansarbete. Man arbetar bland annat för förbättrad sexualundervisning i skolan samt hbt-personers rättigheter. 

Human rights education and monitoring center (EMC)

är en organisation som arbetar med mänskliga rättigheter i Georgien. De dokumenterar kränkningar av de mänskliga rättigheterna, skapar uppmärksamhet och opinion om rättigheter och diskriminering samt arbetar med att påverka rättigheterna för de mest utsatta grupperna. Genom samarbetet med RFSU ska EMC arbeta för att skapa en miljö fri från våld och diskriminering för hbt-personer.

Equality Movement

bildades för att ge en röst åt hbtq-rörelsen i Georgien och jobbar rättighetsbaserat för att stärka hbtq-personer bland annat genom att ge socialt och juridiskt stöd. 

Women's Initiative Support Group (WISG)

har arbetat för homosexuella kvinnors och transsexuella personers rättigheter under många års tid. Genom olika aktiviteter såsom diskussionsträffar, filmvisning och workshops stärker de målgruppen och ger dem ett tryggt ställe att mötas på.

Hera XXI

är IPPF-medlem och därmed RFSU:s systerorganisation. Hera arbetar för kvinnors och unga människors sexuella och reproduktiva rättigheter i landet, samt även för tillgång till säker abort. Med stöd från RFSU verkar HERA XXI för att säkerställa tillgången till fri och säker abort genom både internationellt och nationellt påverkansarbete.