Till sidans huvudinnehåll

Nätverk i Afrika

I Afrika samarbetar RFSU med ett nätverk som består av organisationer från Sydafrika, Zambia, Moçambique, Kenya och Ghana.

Nätverket startades 2017 med ambitionen att vara en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Utöver organisationerna från Sydafrika, Zambia, Moçambique, Kenya och Ghana ingår tre regionala aktörer i samarbetet: IPPF:s regionala kontor i New York och Addis Abeba, samt en plattform som heter Sexual Rights Initiative i Genève. 

Det gemensamma målet för nätverket är att få till bättre och starkare skrivningar kring SRHR i globala och regionala dokument som handlar om mänskliga rättigheter. I detta arbete fokuserar vi särskilt på sexualundervisning, icke-diskriminering och säker och legal abort.

Arbetet sker både på nationell nivå gentemot regeringar och i olika FN-möten och -mekanismer i New York. De afrikanska organisationerna jobbar också direkt med den Afrikanska Unionen, för att få sina regeringar att gemensamt anta regionala positioner som för SRHR-agendan framåt.

Organisationer i nätverket