Nätverk i Afrika

I Afrika samarbetar RFSU med ett nätverk som består av organisationer från Sydafrika, Zambia, Moçambique, Kenya och Ghana. Dessutom ingår tre regionala aktörer i samarbetet, nämligen IPPF:s regionala kontor i New York och Addis Abeba, samt en plattform som heter Sexual Rights Initiative i Genève. Nätverket startades 2017 och en stor del av arbetet de första två åren har handlat om att stärka nätverket som en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Det gemensamma målet för nätverket är att få till bättre och starkare skrivningar kring SRHR i globala och regionala dokument som handlar om mänskliga rättigheter. I detta arbete har vi ett särskilt fokus på sexualundervisning, icke-diskriminering och säker och legal abort. Arbetet sker både på nationell nivå gentemot organisationens respektive regeringar och i olika FN-möten och -mekanismer i New York och Genève. De afrikanska organisationerna jobbar också direkt med den Afrikanska Unionen, för att få sina regeringar att gemensamt anta regionala positioner som för SRHR agendan framåt.

Förutom RFSU ingår följande organisationer i nätverket:

Nationella
Center for Reproductive Health Eduction, Zambia
Women in Law and Development in Africa, Zambia
Sexual and Reproductive Health Coalition, Sydafrika
Lambda, Moçambique
IPPF Kenya (FHOK), Kenya
IPPF Ghana (PPAG), Ghana

Regionala
IPPF AU liaison office, Addis Abeba
IPPF UN Liaison Office New York/WHR, New York
Sexual Rights Initiative, Genève