Till sidans huvudinnehåll
Roe Vs. Wade demonstration

Internationella aborträttsdagen 28 september

28 september var det valda datumet för Latinamerika och Karibiens 1990-kampanj för avkriminaliseringen av abort. Sedan dess har flera grupper uppmärksammat 28 september som en dag för kvinnors rätt till abort.

Varje år uppmärksammar RFSU dagen med kampanjen Stå upp för aborträtten, #ståuppföraborträtten i sociala medier.

Men denna dag är mer än en hashtag. Det handlar om att visa solidaritet med kvinnor världen över. Även om läget kan tyckas mörkt får vi inte glömma bort att det faktiskt skett framgångar.

18 viktiga framsteg i aborträtten

1. El Salvador reducerar två kvinnors straff Det kan tyckas som en mindre framgång att Teodora del Carmen Vásquez och Maira Verónica Figueroa Marroquín har tillbringat 11 år respektive 30 år i fängelse misstänkta för abort men i ett land med strikt abortlag är detta icke desto mindre en liten framgång.

2. Nya Zeelands premiärminister vill förbättra abortlagen Premiärministern Jacinda Arden har uttryckt sitt stöd för att avkriminalisera landets 40-åriga aborträttslagstiftning som i dagsläget är en del av brottsbalken.

3. Makedonien ser över sin lagstiftning Makedoniens hälsominister meddelar att han i syfte för att skydda kvinnors hälsa ska arbeta för att ändra lagstiftningen.

4. Demokratiska republiken Kongo ger kvinnor rätt till abort Demokratiska republiken Kongo publicerade Maputo-protokollet i sin rättsliga tidning. Protokollet kräver att stater skyddar kvinnors reproduktiva rättigheter, inklusive laglig tillgång till abort. Enligt landets konstitution ska internationella fördrag som ratificerats av regeringen ersätta nationella lagar i samband med att det offentliggörs i den rättsliga tidningen.

5. Chilenska feminister försvarar den nya aborträttslagen 2017 fick Chile en friare aborträttslag. Konservativa politiker har gång på gång försökt inskränka lagen utan framgång.

6. Cypern reformerar sin aborträttlagstiftning Den nya lagen tillåter abort upp till 12 veckors graviditet utan att krav på bevis för risk för kvinnans hälsa. Vid våldtäkt tillåts abort i upp till 19 veckor.

7. Kanadensiska provinser och ett kommunfullmäktige i London skyddar abortkliniker Anti-abortanhängare måste numera hålla ett visst avstånd från abortkliniker. Det betyder att kvinnor och personer som går in och lämnar kliniken slipper utsättas för närgångna trakasserier.

8. Franska jämställdhetsrådet föreslår preventivmedel och abort bör vara en konstitutionell rättighet

9. Zambias chef för familjehälsa i hälsovårdsministeriet vill se över landets abortlag I ett försök att minska olagliga abort som varje år resulterar i flera tonårstjejers död vill hälsoministern nu införa laglig abort.

10. Mexikos nyvalda regering står upp för aborträtten Den nya regeringen har bekräftat att de kommer att avkriminalisera abort när de intar sin post.

11. Irland upphäver strikt abortlag Den som gör en abort riskerar inte längre upp till 14 års fängelse. Nu är abort laglig till tolfte graviditetsveckan.

 
Irländska aborträttsaktivister firrar att abort är lagligt.
 
12. Den irländska folkomröstningen sätter press på Nordirland Nordirland har en av världens striktaste abortlagar. Efter grannlandet Irlands resultat kräver allt fler en liknande förändring på Nordirland.

13. Motion i Jamaica kräver en reform av abortlagstiftningen

14. Argentinas parlamentskammare röstar för att reformera abortlagstiftningen Trots framgången i kammare röstade Argentinas senat ner förslaget. De argentinska kvinnorna fortsätter dock att kämpa och över 3700 stycken har lämnat den katolska kyrkan som de menar försökt påverka resultatet.

Argentinska aktivister
 
15. Etiopien öppnar en ny klinik som erbjuder abort Den nya kliniken är ett samarbete mellan ett sjukhus och en läkarutbildning. Klinikens påverkan är tydligt. Säker abortvård ökade till exempel med 60%

16. Prominenta förespråkare i Madagascar kräver att abort avkriminaliseras Bland rösterna fanns bland annat ordförande för läkarnas nationella association samt ordförande för kommissionen för mänskliga rättigheter.

17. Sydkoreanska förespråkare och läkare kräver lagreform Efter massiv protest drog hälsoministern tillbaka en förordning som skulle ha gjort det möjligt för medicinska myndigheter att upphäva licenser för läkare som utför aborter. Abort är dock fortfarande olagligt.

18. Isle of Man reformerar sin abortlag Sedan juli 2018 tillåter ön, som är en del av de brittiska öarna, abort upp till 14 veckor och 24 veckor vid särskilda omständigheter.

Källa: International campaign for women’s rights to safe abortion