Till sidans huvudinnehåll
En illustrerad livmoder där äggstockarna ser ut som två jordklot.

Aborträtt

Rätten till fri abort är avgörande för att ett samhälle ska vara jämställt och för att kvinnor ska kunna styra över sina liv.

På många platser världen är det förbjudet eller omöjligt att kunna göra en säker abort. Det kan handla om att det är olagligt, stigmatiserat eller att hälsosystemen är för svaga.

Därför vill RFSU att det svenska biståndet ska ge stöd till säkra aborter. Det humanitära biståndet måste också ta hänsyn till den särskilda problematik som finns för tillgången till säkra aborter i områden som drabbats av väpnade konflikter och katastrofer.

RFSU deltar i flera viktiga förhandlingar inom FN. Vi bygger allianser med organisationer och regeringar i andra världsdelar. Bland annat för att fler ska få tillgång till medicinska aborter, som är både billigare och skonsammare för den som blivit ofrivilligt gravid.

RFSU kräver att

  • tillgången till säkra aborter ska ingå som en viktig del vid internationella förhandlingar i FN
  • UNFPA och WHO ska jobba för att göra säkra aborter mer tillgängliga
  • den svenska feministiska utvecklings- och utrikespolitiken ska inkludera abort